Mindray Resona I9

"TRIEDA HIGH-END PREMIUM"

Resona I9 s technológiou Zone Intelligence 2.0, poháňaná platformou ZST+ založenou na kanálových dátach.

Nová iConsola s technológiou Zone Intelligence poskytuje komplexné riešenie ultrazvukovej diagnostiky zabezpečené mimoriadne pohodlnou ergonómiou tohto konzolového prístroja.

Technické parametre: 23,8 inch high definition monitor
15,6 inch Full-HD dotykový ovládací panel s intuitívnou interakciou, intuitívny 3D / 4D náhľad, extrémne dlhá výdrž batérie 4 hodiny, super tichý dizajn 26dB, Hybrid hard disk (120GB SSD & 1TB HDD), DVD-R/W, 5+1 USB portov, 5 portov na pripojenie sond, zabudovaná WIFI

 

 • Revolučná  ZSTplatforma 
 • Focus free technológia - ostrý obraz v celom skenovanom poli
 • SSC (Sound Speed Compensation) - rýchlosť zvuku pri USG vyšetrení nastavená štandardne na 1540m/s je pre optimálne zobrazenie automaticky upravená podľa konkrétneho tkaniva človeka 1450 - 1650 m/s
 • HD-Scope - vylepšená charakteristika tkaniva v B-móde. Vylepšené priestorové a kontrastné rozlíšenie na základe rozdielov v tkanivách. Optimalizácia kvality obrazu vnútri ROI.
 • HR Flow, Echo Boost
 • V-FLOW - Živý vektorový tok krvi pre vizualizáciu komplexnej mikro hemodynamiky
 • iFUSION - Fúzne zobrazovanie s respiračnou kompenzáciou, 
 • STE - Shear wave elastografia  pre presnejšiu kvantifikáciu tuhosti tkaniva,
 • STRAIN ELASTOGRAFIA (Natural Touch)
 • UWN+Contrast - Mindray druhá generácia UWN CEUS )
 • RIMT - Rádiofrekvenčné meranie Intima Media
 • iScape™ View (Real-time panoramic imaging)
 • MedSight pre odosielanie obrázkov do mobilu pacientky,
 •  Voice Command (audio kontrola systému),
 • DICOM Basic a Dicom/HL7 Worklist,
 • Ohrievač gélu s nastavením teploty,
 • iVocal - ovládanie hlasom
 • High Density a špeciálne HD lineárne sondy s ovládaním prístroja na sonde pre biopsiu
 • Nové možnosti v klinickom výskume a diagnostike 

 • Nuewa I9_
 • 无题会话2628
 • 无题会话2557
 • 无题会话2570

 • 无题会话2626
 • 无题会话2600

ZST Platforma - Vylepšené možnosti skenovania 

 

SSC (Sound Speed Compensation)

Nastavenie rýchlosti zvuku pri zobrazovaní jednotlivých typov tkanív (obzvlášť užitočné pri diagnostike parenchymatóznych tkanív u ťažkých pacientov)

 

UWN+ (Ultra-širokopásmové nelineárne kontrastné zobrazenie)

CEUS metastazujúcej rakoviny pečene

Použiteľné rovnako v harmonickom i fundamentálnom móde: 

 • Excelentná sensitivita aj v prípade slabého signálu 
 • Dlhší čas prefúzie s nižším MI
 • Lepšia vizualizácia prefúzie malých ciev pomocou Micro Flow Enhancement 

Presná diagnostika benígnych a malígnych nádorov výrazne zvyšuje diagnostickú presnosť drobných lézií.

 

HD-Scope

                                     Zlepšená diagnostika drobných lézií.

Zlepšenie detailov a kontrastu vyznačenej oblasti, čo je obzvlášť užitočné pre zobrazenie hraníc a vnútornej štruktúry.

 

Glazing Flow

                          3D zobrazenie ciev

Úplne nový spôsob zobrazenia prietoku krvi pomocou 3D vizualizácie.

 

CPP na kvantatívnu analýzu toku 

Vhodné na diagnostiku extrémne jemných prietokov ( napr. reumatoidná artridída).  Automatická štatistika percentuálneho podielu farebných pixelov v rámci vyšetrovanej oblasti.

 

Smart Trace 

Automatické presné ohraničenie lézie a ich pomeranie.

 

Cievne a neurologické  softvérové aplikácie 

 

V-Flow

 

Nový prístup k vaskulárnej hemodynamickej analýze využíva farebne označené vektorové šípky na sledovanie veľkosti a smeru rýchlosti pohybu krviniek.

 • Až 1000 f/s
 • Lepšie zobrazenie a monitorovanie jemnej hemodynamiky
 • Nezávislý od uhla snímania (STEERINGU)
 • Presnejšia vektorová rýchlosť
 • Okamžitá kvalifikácia rýchlosti a smeru toku v jednom bode

Vyhodnocuje výrazne intuitívnejšie a presnejšie hemodynamickú analýzu laminárnych, turbulentných a špirálových tokov

 

V-Mapping

Možnosť poznačenia patologického nálezu na mape cievnej anatómie.

 

Smart Track

Unikátne sledovanie cievy, optimalizácia dopplerovského okna. Nastavenie Color/Power/PW pozíciu ROI, uhol steeringu atď... Výrazné zjednodušenie vyšetrovania ciev. 

 

R-IMT

Rádiofrekvenčné hodnotenie a meranie IMT s vysokou presnosťou. RF-dáta  merania IMT, obrazovo nezávislá automatická a mimoriadne presná IMT štatistika 6 kardiálnych tepov srdca v živom obraze.

 

R-VQS

Analýza tuhosti cievnej steny pomáha vo včasnej diagnostike a prevencií cievnych chorôb. Koeficient tuhosti ciev a pulznej vlny (PWV) sú vhodné na včasnú diagnostiku arteriálnej aterosklerózy.

 

Softvérové aplikácie pre Gastroenterológiu 

 

Smart HRI (Hepatorenálny Index)

 • Automatické vyhľadávanie a porovnanie hepru a kôry obličky 
 • Auto kalkulácia pomeru jasu heparu a kôry obličky v 2D obraze 
 • Jednoduchá a rýchla diagnostika steatózy heparu 

 

HiFR STE (Shear wave elastografia)

ZST+ Platforma umožňuje 10- krát rýchlejší štandard STE snímkovej frekvencie ako u štandardných UZV prístrojov pri zachovanej rýchlosti a konzistentnosti obazu. 

 • Senzitívnejšia detekcia pohybu
 • Lepšia stabilita 
 • Vyššia presnosť 
 • Unikátny M-STB index indikujúci pohybovú stabilitu obrazu
 • RLB index určujúci stupeň spolahlivosti vyšetrenia 
 • Výkonné kvantifikačné meranie 

Presná kvantifikácia tuhosti pečene pomahajúca pri gradingu a prognóze fibrózy a cirhózy pečene.

 

iFusion 

 • Presnejšie a efektívnejšie eliminuje zodpovedajúce skreslenie spôsobené dýchaním pacienta 
 • Citlivejší magnetický snímač pohybu s milimetrovou presnosťou 
 • Jednoduchšie kroky párovania 

Vďaka CT/MR navigácií poskytuje presnú lokalizáciu nádoru ako aj lepšie vedenie intervencie. 

 

Softvérové aplikácie pre Urológiu

 

Elastografia prostaty 

Natural Touch Elastografia, Strain Elastografia

Sound Touch Elastografia

Vyhodnotenie tuhosti prostaty pre lepšiu diagnostiku rakoviny prostaty. 

 

CEUS prostaty 

Vyhodnotenie perfúzie mikrocirkulácie na diagnostiku rakoviny prostaty. Technológia UWN+, vysoká citlivosť, dlhá doby perfúzie.

 

iFusion* prostaty 

Fúzia UZV obrazu s CT alebo MRI zobrazením. Citlivejší magnetický snímač pohybu s milimetrovou presnosťou. Vďaka CT/MR navigácie poskytuje presnú lokalizáciu nádoru ako aj lepšie vedenie intervencie. 

 

Softvérové aplikácie pre Štítu žlazu 

Softvérové aplikácie pre skenovanie Prsníka 

 

Rádiologický balíček:
High frame rate STE - Vysoké rozlíšenie 2D  Sound Touch Elastography v reálnom čase, STE alebo Endocavity STE by mali byť nakonfigurované súčasne 
STE - Sound Touch Elastografia, 2D shear wave elastografia v reálnom čase
STQ - Sound Touch Quantification, Point Shear Wave Elastografia 
Strain Elastography - Natural Touch Elastografia
Smart Breast - Auto protokol na skenovanie prsníkov a analýza BI-RADS
Smart Thyroid - Inteligentný protokol štítnej žľazy + analýza TI-RADS
Smart HRI - Inteligentný nástroj na stanovenie hepatálno-renálneho indexu na hodnotenie steatózy pečene

CPP - Percento farebných pixelov, výpočet percentuálneho podielu farebných pixelov v rámci definovanej oblasti záujmu
Kontrastné zobrazovanie - UWN+ Kontrastné zobrazovanie: Ultraširokopásmové nelineárne plus kontrastné zobrazovanie
Kontrastné zobrazovanie QA - UWN+ Softvér na analýzu kvantifikácie kontrastu. 
iNeedle - Vylepšenie vizualizácie pomocou ihly iNeedle

[/mp_span] [/mp_row]