Mindray Resona I9

"TRIEDA HIGH-END PREMIUM"

Resona I9 s technológiou Zone Intelligence 2.0, poháňaná platformou ZST+ založenou na kanálových dátach.

Nová iConsola s technológiou Zone Intelligence poskytuje komplexné riešenie ultrazvukovej diagnostiky zabezpečené mimoriadne pohodlnou ergonómiou tohto konzolového prístroja.

Technické parametre: 23,8 inch high definition monitor
15,6 inch Full-HD dotykový ovládací panel s intuitívnou interakciou, intuitívny 3D / 4D náhľad, extrémne dlhá výdrž batérie 4 hodiny, super tichý dizajn 26dB, Hybrid hard disk (120GB SSD & 1TB HDD), DVD-R/W, 5+1 USB portov, 5 portov na pripojenie sond, zabudovaná WIFI

 • Revolučná  ZSTplatforma 
 • Focus free technológia - ostrý obraz v celom skenovanom poli
 • SSC (Sound Speed Compensation) - rýchlosť zvuku pri USG vyšetrení nastavená štandardne na 1540m/s je pre optimálne zobrazenie automaticky upravená podľa konkrétneho tkaniva človeka 1450 - 1650 m/s
 • HD-Scope - vylepšená charakteristika tkaniva v B-móde. Vylepšené priestorové a kontrastné rozlíšenie na základe rozdielov v tkanivách. Optimalizácia kvality obrazu vnútri ROI.
 • HR Flow, Echo Boost
 • V-FLOW - Živý vektorový tok krvi pre vizualizáciu komplexnej mikro hemodynamiky
 • iFUSION - Fúzne zobrazovanie s respiračnou kompenzáciou, 
 • STE - Shear wave elastografia  pre presnejšiu kvantifikáciu tuhosti tkaniva,
 • STRAIN ELASTOGRAFIA (Natural Touch)
 • UWN+Contrast - Mindray druhá generácia UWN CEUS )
 • RIMT - Rádiofrekvenčné meranie Intima Media
 • iScape™ View (Real-time panoramic imaging)
 • MedSight pre odosielanie obrázkov do mobilu pacientky,
 •  Voice Command (audio kontrola systému),
 • DICOM Basic a Dicom/HL7 Worklist,
 • Ohrievač gélu s nastavením teploty,
 • iVocal - ovládanie hlasom
 • High Density a špeciálne HD lineárne sondy s ovládaním prístroja na sonde pre biopsiu
 • Nové možnosti v klinickom výskume a diagnostike 

 • Nuewa I9_
 • 无题会话2628
 • 无题会话2557
 • 无题会话2570

 • 无题会话2626
 • 无题会话2600

Smart Hip


Inovatívne automatické 2D meranie podľa Grafa
Detekcia kľúčových štruktúr je založená na algoritmoch hĺbokého učenia. Automatické meranie (α a β) a klasifikácia.
Rádiologický balíček:
High frame rate STE - Vysoké rozlíšenie 2D Sound Touch Elastography v reálnom čase, STE alebo Endocavity STE by mali byť nakonfigurované súčasne
STE - Sound Touch Elastografia, 2D shear wave elastografia v reálnom čase
STQ - Sound Touch Quantification, Point Shear Wave Elastografia
Strain Elastography - Natural Touch Elastografia
Smart Breast - Auto protokol na skenovanie prsníkov a analýza BI-RADS
Smart Thyroid - Inteligentný protokol štítnej žľazy + analýza TI-RADS
Smart HRI - Inteligentný nástroj na stanovenie hepatálno-renálneho indexu na hodnotenie steatózy pečene

CPP - Percento farebných pixelov, výpočet percentuálneho podielu farebných pixelov v rámci definovanej oblasti záujmu
Kontrastné zobrazovanie - UWN+ Kontrastné zobrazovanie: Ultraširokopásmové nelineárne plus kontrastné zobrazovanie
Kontrastné zobrazovanie QA - UWN+ Softvér na analýzu kvantifikácie kontrastu.
iNeedle - Vylepšenie vizualizácie pomocou ihly iNeedle

Glazing Flow : Nový spôsob demonštrácie prietoku krvi pomocou 3D vizualizácie. Špeciálne efekty nasnímaného svetla pri zobrazení rýchlosti prúdenia. K dispozícii s farebným a power dopplerom. Intuitívne a dynamické zobrazenie prietoku krvi vo vysokom rozlíšení a jasnosti, špeciálne pre tenké a prekrývajúce sa cievy.

Glazing Flow

V-Mapping

Možnosť poznačenia patologického nálezu na mape cievnej anatómie.

Smart Track

Unikátne sledovanie cievy, optimalizácia dopplerovského okna. Nastavenie Color/Power/PW pozíciu ROI, uhol steeringu atď... Výrazné zjednodušenie vyšetrovania ciev.

R-IMT

Rádiofrekvenčné hodnotenie a meranie IMT s vysokou presnosťou. RF-dáta merania IMT, obrazovo nezávislá automatická a mimoriadne presná IMT štatistika 6 kardiálnych tepov srdca v živom obraze.

R-VQS

Analýza tuhosti cievnej steny pomáha vo včasnej diagnostike a prevencií cievnych chorôb. Koeficient tuhosti ciev a pulznej vlny (PWV) sú vhodné na včasnú diagnostiku arteriálnej aterosklerózy.

CPP: Vhodné na diagnostiku extrémne jemných prietokov (napr. reumatoidná artritída). Automatická štatistika percentuálneho podielu farebných pixelov v rámci vyšetrovanej oblasti.

CPP

Glazing Flow : 3D zobrazenie ciev : Úplne nový spôsob zobrazenia prietoku krvi pomocou 3D vizualizácie

Glazing Flow

HiFR STE (Shear wave elastografia🙂 ZST+ UZV platforma umožňuje 10 krát rýchlejší STE frame rate ako u štandardných UZV prístrojov pri zachovaní hladkosti a konzistentnosti obrazu. Senzitívnejšia detekcia pohybu, lepšia stabilita vyššia presnosť. Unikátny M-STB index indikujúci pohybovú stabilitu obrazu. Presná kvantifikácia tuhosti pečene pomáhajúca pri gradingu a prognóze fibrózy a cirhózy pečene

HiFR STE

UWN+ (Ultra-Wideband Non-linear) kontrastné zobrazenie - CEUS: Excelentná citlivosť na kontrastnú látku aj s minimálnym signálom. Dlhší perfúzny čas s nižším MI. Lepšia vizualizácia perfúzie v jemných cievach s MFE ( Micro Flow Enhancement ). Presná diagnostika benígnych a malígnych tumorov. Výrazne zvyšuje mieru detekcie drobných lézií.

UWN+

Smart HRI (Hepatorenálny Index)

 • Automatické vyhľadávanie a porovnanie hepru a kôry obličky
 • Auto kalkulácia pomeru jasu heparu a kôry obličky v 2D obraze
 • Jednoduchá a rýchla diagnostika steatózy heparu

Profesionálne urologické sondy : ELC13-4s, SC6-1s,L14-3Ws. Biplanárna sonda s tlačidlami.

Sondy

Smart Bladder : Automatické presné vypočítanie objemu močového mechúra. Po priložení volumetrickej brušnej sondy na oblasť močového mechúra a stlačení príslušného tlačítka softvér dokáže sám vyhľadať močový mechúr, tento zobrazí a obkreslí v troch na seba kolmých rovinách. Následne vypočíta objem mechúra. Tento obraz je možné otáčať vo všetkých 3 rovinách.

Smart Bladder

iNeedle (kontrastná vizualizácia punkčnej ihly)

ineedle2

Glazing Flow : 3D zobrazenie ciev : Úplne nový spôsob zobrazenia prietoku krvi pomocou 3D vizualizácie

Glazing_Flow

UWN+ (Ultra-Wideband Non-linear) kontrastné zobrazenie - CEUS: Excelentná citlivosť na kontrastnú látku aj s minimálnym signálom. Dlhší perfúzny čas s nižším MI. Lepšia vizualizácia perfúzie v jemných cievach s MFE ( Micro Flow Enhancement ). Presná diagnostika benígnych a malígnych tumorov. Výrazne zvyšuje mieru detekcie drobných lézií.

Elastografia prostaty

Natural Touch Elastografia, Strain Elastografia

Sound Touch Elastografia

Vyhodnotenie tuhosti prostaty pre lepšiu diagnostiku rakoviny prostaty.

CEUS prostaty

Vyhodnotenie perfúzie mikrocirkulácie na diagnostiku rakoviny prostaty. Technológia UWN+, vysoká citlivosť, dlhá doby perfúzie.

iFusion* prostaty

Fúzia UZV obrazu s CT alebo MRI zobrazením. Citlivejší magnetický snímač pohybu s milimetrovou presnosťou. Vďaka CT/MR navigácie poskytuje presnú lokalizáciu nádoru ako aj lepšie vedenie intervencie.

3D mechúra

3D mechúra


SSC (Sound Speed Compensation): Nastavenie rýchlosti zvuku pri zobrazovaní jednotlivých typov tkanív (obzvlášť užitočné pri diagnostike parenchymatóznych tkanív u ťažkých pacientov). Vylepšené rozlíšenie a penetrácia.

SCC

HD-Scope: Zlepšená diagnostika drobných lézií. Zlepšenie detailov a kontrastu vyznačenej oblasti, čo je obzvlášť užitočné pre zobrazenie hraníc a vnútornej štruktúry.

HD-Scope

Glazing Flow : Nový spôsob demonštrácie prietoku krvi pomocou 3D vizualizácie. Špeciálne efekty nasnímaného svetla pri zobrazení rýchlosti prúdenia. K dispozícii s farebným a power dopplerom. Intuitívne a dynamické zobrazenie prietoku krvi vo vysokom rozlíšení a jasnosti, špeciálne pre tenké a prekrývajúce sa cievy.

Glazing Flow

CPP: Vhodné na diagnostiku extrémne jemných prietokov (napr. reumatoidná artritída). Automatická štatistika percentuálneho podielu farebných pixelov v rámci vyšetrovanej oblasti.

CPP

Smart Trace: Automatické a presné ohraničenie lézie a ich pomeranie.

Smart Trace

UWN+ (Ultra-Wideband Non-linear) kontrastné zobrazenie - CEUS: Excelentná citlivosť na kontrastnú látku aj s minimálnym signálom. Dlhší perfúzny čas s nižším MI. Lepšia vizualizácia perfúzie v jemných cievach s MFE ( Micro Flow Enhancement ). Presná diagnostika benígnych a malígnych tumorov. Výrazne zvyšuje mieru detekcie drobných lézií.

UWN+

HiFR STE Elastography: Kompletná a výkonná elastografia. Shear Wave Elastografia (HiFR STE, STQ). Strain - Natural Touch Elastografia (NTE). Vysoká citlivosť, penetrácia a presnosť. Unikátna “shell” analýza hodnotiaca infiltráciu tumoru do okolia. Automatické ohraničenie ložiska a shear wave kvantifikácia tuhosti tkaniva. Presné posúdenie tuhosti tkaniva pomôže v diagnostickom odlíšení malígneho a benígneho nálezu.

HiFR STE

iNeedle: Kontrastné zobrazenie bioptickej ihly.

iNeedle

Smart Thyroid – software umelej inteligencie: Automatické vyhľadanie lézie a jej ohraničenie. Štandardizovaný protokol detekcie lézií v oboch rovinách Automatická TI-RADS analýza. Presná a plne automatická detekcia lézií s obkreslením a pomeraním, TI-RADS analýzam a vytvorenie report. Urobí vaše klinické rutinné UZV skenovanie štítnej žľazy PRESNEJŠIE, RÝCHLEJŠIE a JEDNODUCHŠIE.

Smart_Thyroid

Smart_Thyroid1

Natural Touch Elastography

Natural Touch Elastography

SSC (Sound Speed Compensation): Nastavenie rýchlosti zvuku pri zobrazovaní jednotlivých typov tkanív (obzvlášť užitočné pri diagnostike parenchymatóznych tkanív u ťažkých pacientov). Vylepšené rozlíšenie a penetrácia.

HD-Scope: Zlepšená diagnostika drobných lézií. Zlepšenie detailov a kontrastu vyznačenej oblasti, čo je obzvlášť užitočné pre zobrazenie hraníc a vnútornej štruktúry.

HD-Scope

Glazing Flow : Nový spôsob demonštrácie prietoku krvi pomocou 3D vizualizácie. Špeciálne efekty nasnímaného svetla pri zobrazení rýchlosti prúdenia. K dispozícii s farebným a power dopplerom. Intuitívne a dynamické zobrazenie prietoku krvi vo vysokom rozlíšení a jasnosti, špeciálne pre tenké a prekrývajúce sa cievy.

Glazing Flow

CPP: Vhodné na diagnostiku extrémne jemných prietokov (napr. reumatoidná artritída). Automatická štatistika percentuálneho podielu farebných pixelov v rámci vyšetrovanej oblasti.

CPP

Smart Trace: Automatické a presné ohraničenie lézie a ich pomeranie.

Smart Trace

UWN+ (Ultra-Wideband Non-linear) kontrastné zobrazenie - CEUS: Excelentná citlivosť na kontrastnú látku aj s minimálnym signálom. Dlhší perfúzny čas s nižším MI. Lepšia vizualizácia perfúzie v jemných cievach s MFE ( Micro Flow Enhancement ). Presná diagnostika benígnych a malígnych tumorov. Výrazne zvyšuje mieru detekcie drobných lézií.

UWN+

HiFR STE Elastography: Kompletná a výkonná elastografia. Shear Wave Elastografia (HiFR STE, STQ). Strain - Natural Touch Elastografia (NTE). Vysoká citlivosť, penetrácia a presnosť. Unikátna “shell” analýza hodnotiaca infiltráciu tumoru do okolia. Automatické ohraničenie ložiska a shear wave kvantifikácia tuhosti tkaniva. Presné posúdenie tuhosti tkaniva pomôže v diagnostickom odlíšení malígneho a benígneho nálezu.

HiFR STE

iNeedle: Kontrastné zobrazenie bioptickej ihly.

iNeedle

Smart Brads – software umelej inteligencie: Automatické vyhľadanie lézie a jej ohraničenie. Štandardizovaný protokol detekcie lézií v oboch rovinách. Automatická B-RADS analýza. Presná a plne automatická detekcia lézií s obkreslením a pomeraním, B-RADS analýzam a vytvorenie report. Urobí vaše klinické rutinné UZV skenovanie prsníka PRESNEJŠIE, RÝCHLEJŠIE a JEDNODUCHŠIE.

Smart Breast

SmartBreast2

Natural Touch Elastography

Natural Touch Elastography

Rádiologický balíček:
High frame rate STE - Vysoké rozlíšenie 2D  Sound Touch Elastography v reálnom čase, STE alebo Endocavity STE by mali byť nakonfigurované súčasne 
STE - Sound Touch Elastografia, 2D shear wave elastografia v reálnom čase
STQ - Sound Touch Quantification, Point Shear Wave Elastografia 
Strain Elastography - Natural Touch Elastografia
Smart Breast - Auto protokol na skenovanie prsníkov a analýza BI-RADS
Smart Thyroid - Inteligentný protokol štítnej žľazy + analýza TI-RADS
Smart HRI - Inteligentný nástroj na stanovenie hepatálno-renálneho indexu na hodnotenie steatózy pečene

CPP - Percento farebných pixelov, výpočet percentuálneho podielu farebných pixelov v rámci definovanej oblasti záujmu
Kontrastné zobrazovanie - UWN+ Kontrastné zobrazovanie: Ultraširokopásmové nelineárne plus kontrastné zobrazovanie
Kontrastné zobrazovanie QA - UWN+ Softvér na analýzu kvantifikácie kontrastu. 
iNeedle - Vylepšenie vizualizácie pomocou ihly iNeedle