SEMINÁRE

II. ENDOKRINOLOGICKÝ ULTRAZVUKOVÝ SEMINÁR

Dátum konania: 19.2.2024 o 14:00
Miesto konania: Kongresová sála kráľa Žigmunda - Hotel Grand Vígľaš

Na stiahnutie:

POZVÁNKA S PROGRAMOM (PDF)


II. ENDOKRINOLOGICKÝ ULTRAZVUKOVÝ SEMINÁR

Dátum konania: 27.11.2023 o 15:00
Miesto konania: Prednášková sála Hotel Senec - Slnečné jazerá - Sever, 903 01 Senec

Na stiahnutie:

POZVÁNKA S PROGRAMOM (PDF)


MODERNÁ GYNEKOLOGICKÁ A PÔRODNÍCKA SONOGRAFIA
V AMBULANTNEJ A HOSPITALIZAČNEJ PRAXI

Dátum konania: 20. - 21.10. 2023
Miesto konania: Kino Kultúra, A. Bernoláka 1397/1, 034 01 Ružomberok

Organizátor:
AMIREX, a.s., výhradný zástupca ultrazvukových prístrojov Mindray

Počet kreditov: 12

Registračný poplatok: 120 EUR s DPH

Prednášajúci:

  • prof. MUDr. Vladimír Ferianec
  • prof. MUDr. Jozef Záhumenský,PhD.,MPH
  • Doc. MUDr. Erik Dosedla , PhD., MBA
  • MUDr. Tibor Bielik, PhD.
  • MUDr. Tomáš Danys , PhD., MPH

Kontakt:
Ing. Jozef Jatel
0904 250 224
office@amirex.sk

Na stiahnutie:

POZVÁNKA S PROGRAMOM (PDF)

PRIHLÁŠKA (PDF verzia)

PRIHLÁŠKA (Word verzia)