Profil spoločnosti

Spoločnosť AMIREX vznikla a pôsobí na slovenskom trhu od roku 1993. Prvé roky vyvíjala obchodnú činnosť v oblasti zdravotníctva pod názvom AMIREX spol. s r. o. Vybavovala štátne i neštátne zdravotnícke zariadenia a súkromné ambulancie lekárov. Od septembra roku 1995 spoločnosť začala ponúkať i leasingové služby a možnosť splátok, zo začiatku výhradne do sféry zdravotníctva.

Od roku 1997 sa spoločnosť stala výhradným obchodným zástupcom pre Slovenskú republiku viacerých dôležitých zahraničných výrobcov zdravotníckej techniky, čím plnohodnotne obsiahla aj ostatné odbory zdravotníctva, predovšetkým gynekológiu, urológiu, endokrinológiu, neurológiu, rádiológiu, pediatriu, praktické lekárstvo,  ORL a chirurgiu...

V roku 2001 sa spoločnosť presťahovala do nových vlastných priestorov na Hodžovej ulici č. 7 v Nitre.

K veľmi dôležitým organizačným a štrukturálnym zmenám došlo v roku 2003, kedy firma expandovala do okolitých regiónov a postupne pokryla celé Slovensko. Ďalším významným krokom, ktorý pomohol k rozšíreniu pôsobenia spoločnosti bolo otvorenie pobočky, resp. dcérskej spoločnosti v ČR so sídlom v Brne.

V súčasnosti má spoločnosť viacerých dodávateľov, čím sa náš sortiment prístrojov rozšíril natoľko, že Vám môžeme ponúknuť tovar hneď v niekoľkých variantách a od rôznych výrobcov. V prípade potreby je samozrejmosťou taktiež záručný a pozáručný servis, ktorý zabezpečujeme.

Pozitívami našej spoločnosti je možnosť predvedenia prístroja priamo vo Vašej ambulancií, bezplatné zapožičanie prístroja a pri nákupe možnosť platenia na splátky, pri čom je možné splátkový kalendár individuálne upraviť podľa Vašich potrieb.