Mindray Nuewa I9

"TRIEDA HIGH-END PREMIUM"

 

ŠTRUKTÚRA ZÓNOVEJ INTELIGENCIE

Nuewa I9 s technológiou Zone Intelligence 2.0, poháňaná platformou ZST+ založenou na kanálových dátach.

Nová iConsola s technológiou Zone Intelligence poskytuje komplexné riešenie ultrazvukovej diagnostiky zabezpečené mimoriadne pohodlnou ergonómiou tohto konzolového prístroja. 

Technické parametre: 23,8 inch high definition monitor
15,6 inch Full-HD dotykový ovládací panel s intuitívnou interakciou, intuitívny 3D / 4D náhľad, extrémne dlhá výdrž batérie 4 hodiny, super tichý dizajn 26dB, Hybrid hard disk (120GB SSD & 1TB HDD), DVD-R/W, 5+1 USB portov, 5 portov na pripojenie sond, zabudovaná WIFI 

 • Revolučná  ZSTplatforma 
 • Focus free technológia - ostrý obraz v celom skenovanom poli
 • SSC (Sound Speed Compensation) - rýchlosť zvuku pri USG vyšetrení nastavená štandardne na 1540m/s je pre optimálne zobrazenie automaticky upravená podľa konkrétneho tkaniva človeka 1450 - 1650 m/s
 • HD-Scope - vylepšená charakteristika tkaniva v B-móde. Vylepšené priestorové a kontrastné rozlíšenie na základe rozdielov v tkanivách. Optimalizácia kvality obrazu vnútri ROI.
 • HR Flow, Echo Boost

 

 • Depth VR - Inovatívna technológia objemových prekladaní , živšia a realistickejšia 3D/4D vizualizácia jemných anatomických štruktúr, 
 • 3D iClear - 3D/4D potlačenie UZV šumu, vyššia kvalita obrazu s vyššou jemnosťou, zlepšený kontrast a ostrosť hrán, 
 • MagiClean pre 4D obrazy,
 •  iScape™ View (Real-time panoramic imaging)
 • RIMT - Rádiofrekvenčné meranie Intima Media
 • Strain Elastografia a Shear wave elastografia 
 • Kontrastné zobrazenie

 

 • MedSight pre odosielanie obrázkov do mobilu pacientky,
 • DICOM Basic a Dicom/HL7 Worklist, 
 • Ohrievač gélu s nastavením teploty, 
 • iVocal - ovládanie hlasom
 • High Density a špeciálne HD lineárne sondy s ovládaním prístroja na sonde pre biopsiu

 • Nuewa I9_
 • 无题会话2628
 • 无题会话2557
 • 无题会话2570

 • 无题会话2626
 • 无题会话2600

Aplikácie pre Pôr/Gyn:

 • Real-time 4D so 4 renderingovými módmi
 • iPage (UZV tomografia)
 • SCV (zvýšenie kontrastu a odstránenie šumu v 4D obraze)
 • STIC (časová korelácia generovaného 4D obrazu na vyšetrovanie srdiečka plodu)
 • CMPR (zobrazenie 3D obrazu v lineárnej alebo zakrivenej rovine)
 • Color 3D (4D zobrazenie ciev)
 • Niche/3Slice (generovanie výseku z 3D obrazu)
 • iLive (revolučná patentovaná technológia na získanie reálneho osvetleného obrazu plodu)
 • Smart V (automatická kalkulácia objemu z 3D obrazu)
 • Smart OB (automatické pôrodnícke merania)
 • Smart NT (automatické NT meranie)
 • Hyaline - nový režim realistického objemového zobrazenia plodu aj so zobrazením mäkkých štruktúr
 • Smart Face je inteligentný algoritmus, ktorý dokáže v 4D obraze odstrániť časti plodu nachádzajúce sa pred tváričkou plodu (pupočník, končatiny…)
 • Smart Planes CNS - výnimočne presná analýza fetálneho CNS. Automatické vyhľadanie štyroch vyšetrovacích rovín fetálneho mozgu a automatické vyhľadanie a pomeranie ich hlavných štruktúr. (TCD, CM, LVW...)

Gynekológia 

 

Smart V Trace - Inteligentná analýza receptivity endometria


Vďaka inteligentnému algoritmu je program Smart V Trace schopný efektívne detegovať anatomické štruktúry aj so slabými hranicami, ako je napríklad endometrium. Okrem toho sa poskytuje komplexné hodnotenie vaskulárnej stopy a intenzita prietoku krvi v cieľovej oblasti je považovaná za hodnotu poskytujúcu viac diagnostických infromácií o receptivite endometria a distribúcii prietoku krvi nádorom.

 

4D Hycosy (Hysterosalpingo Contrast Sonography) - Hodnotenie priechodnosti vajíčkovodu


Jednoduchý a dobre tolerovaný ultrazvukový postup používaný na hodnotenie priechodnosti vajíčkovodov, ako aj na detekciu abnormalít maternice a endometria. 

 

Smart FLC


Smart FLC automaticky detekuje počet folikulov a vypočítava objem každého z nich z 3D obrázka objemu vaječníkov, čím zaisťuje presné hodnotenie folikulov, nevyhnutné pre vyšetrenia IVF.

 

Elastografia pre Gynekológiu 

Natural Touch Elastografia

Sound Touch Elatografia

 • Sound Touch Elastografia ( Shear wave elastografia) s presnou reprodukovateľnosťou, kvantifikáciou a vysokou citlivosťou
 • Natural Touch Elastografia (Strain elastografia) s výbornou reprodukovateľnosťou a konzistenciou
 • Lepšia penetrácia najmä pre diagnostiku tvrdých, hlbokých a veľkých nádorov
 • Unikátna "púzdrová" analýza na zhodnotenie infiltrovanej oblasti nádorom 

Kvalitatívne vyhodnotenie tuhosti tkaniva, užitočné pri presnej diagnostike obtiažnych ochorení maternice, krčka maternice a vaječníkov. 

 

Pôrodníctvo 

 

Smart Face

Pred Smart Face

Po Smart Face

 • Jedným tlačidlom odstránené prekážky pred tvárou plodu
 • Automaticky nastaviteľný uhol rotácie
 • Inteligentné, presné a jednoduché riešenia pre užívateľa

Končatiny alebo pupočník je možné automaticky odstrániť, 3D /4D zobrazenie tváre plodu nebolo nikdy tak ľahké!

 

iLive PRO

Napodobňovaním viacerých svetelných zdrojov s rôznou intenzitou pomáha systém iLive  výrazne vylepšiť podrobné rozlíšenie aj anatomický realizmus povrchových aj vnútorných štruktúr. Vysokorýchlostné vykreslenie zväzku je založené na platforme ZST+

 

Smart Fetal HR 

M-mód

M mód: 

 • Automatické umiestnenie čiary vzorky M do správnej pozície 
 • Automatické meranie srdcového rytmu plodu 

 

2D mód

2D mód: 

 • Automatické zameranie detekčnej oblasti 
 • Automatické meranie a sledovanie srdcového rytmu plodu v reálnom čase 

Bezpečné, rýchle, ľahké skenovanie a zároveň vyhnutie sa vystaveniu dopplerovskej energii.

 

Smart Planes FH

 • Plne automatický nástroj na diagnostiku srdca plodu
 • Technológia hĺbkového učenia podložená zozbieranými dátami
 • Automatické zobrazenie štandardných rovín srdca plodu jednoduchým ovládaním

Minimalizuje čas skenovania, znižuje závislosť na operátorovi, výrazne zlepšuje frekvenciu, presnosť a efektívnosť zobrazenia. 

 

Smart Planes CNS


Exkluzívna priekopnícka technológia spoločnosti Mindray, ktorá umožňuje plne automatickú a presnú detekciu najvýznamnejších rovín a často používaných meraní fetálneho CNS. Jednoduchým kliknutím na 3D obrázok objemu mozgu plodu sa okamžite načítajú štandardné skenovacie roviny CNS (MSP, TCP, TTP a TVP) a celý rad súvisiacich anatomických meraní (BPD, HC, OFD, TCD, CM a LVW).

 

Smart ICV - Efektívne a presné vyhodnotenie intrakraniálneho objemu - inteligentné ICV


Pomocou mechanizmu hĺbkového učenia pre segmentáciu mozgu plodu uskutočňuje Smart ICV plne automatické meranie pre štúdium intrakraniálneho objemu plodu.

 

Glazing Flow

 • Nový spôsob demonštrácie prietoku krvi pomocou 3D vizualizácie
 • Špeciálne efekty nasnímaného svetla pri zobrazení rýchlosti prúdenia
 • K dispozícii s farebným a power dopplerom 

Intuitívne a dynamické zobrazenie prietoku krvi vo vysokom rozlíšení a jasnosti, špeciálne pre tenké a prekrývajúce sa cievy. 

 

Obdobie popôrodného zotavenia / Patentované riešenia Pelvic Floor

 

Smart Pelvic

Uvedomujúc si vzrastajúci význam ultrazvukovej diagnostiky porúch panvového dna, Smart Pelvic poskytuje nové riešenie, ktoré výrazne zjednoduší operačné postupy a minimalizuje čas vyšetrenia a štandardného vyhodnotenia panvového dna. Vďaka mimoriadne jednoduchej užívateľskej interakcii generuje štandardný súradnicový systém a automaticky poskytuje všetky súvisiace merania v priebehu niekoľkých sekúnd.

 

Novorodenectvo 

 

Smart Hip


Inovatívne automatické 2D meranie podľa Grafa 
 Detekcia kľúčových štruktúr je založená na algoritmoch hĺbokého učenia.          Automatické meranie (α a β) a klasifikácia.

 

Rádiologický balíček:
High frame rate STE - Vysoké rozlíšenie 2D  Sound Touch Elastography v reálnom čase, STE alebo Endocavity STE by mali byť nakonfigurované súčasne 
STE - Sound Touch Elastografia, 2D shear wave elastografia v reálnom čase
STQ - Sound Touch Quantification, Point Shear Wave Elastografia 
Strain Elastography - Natural Touch Elastografia
Smart Breast - Auto protokol na skenovanie prsníkov a analýza BI-RADS
Smart Thyroid - Inteligentný protokol štítnej žľazy + analýza TI-RADS
Smart HRI - Inteligentný nástroj na stanovenie hepatálno-renálneho indexu na hodnotenie steatózy pečene

CPP - Percento farebných pixelov, výpočet percentuálneho podielu farebných pixelov v rámci definovanej oblasti záujmu
Kontrastné zobrazovanie - UWN+ Kontrastné zobrazovanie: Ultraširokopásmové nelineárne plus kontrastné zobrazovanie
Kontrastné zobrazovanie QA - UWN+ Softvér na analýzu kvantifikácie kontrastu. 
iNeedle - Vylepšenie vizualizácie pomocou ihly iNeedle