Mindray Nuewa I9

"TRIEDA HIGH-END PREMIUM"

 

ŠTRUKTÚRA ZÓNOVEJ INTELIGENCIE

Nuewa I9 s technológiou Zone Intelligence 2.0, poháňaná platformou ZST+ založenou na kanálových dátach.

Nová iConsola s technológiou Zone Intelligence poskytuje komplexné riešenie ultrazvukovej diagnostiky zabezpečené mimoriadne pohodlnou ergonómiou tohto konzolového prístroja. 

Technické parametre: 23,8 inch high definition monitor
15,6 inch Full-HD dotykový ovládací panel s intuitívnou interakciou, intuitívny 3D / 4D náhľad, extrémne dlhá výdrž batérie 4 hodiny, super tichý dizajn 26dB, Hybrid hard disk (120GB SSD & 1TB HDD), DVD-R/W, 5+1 USB portov, 5 portov na pripojenie sond, zabudovaná WIFI 

 • Revolučná  ZSTplatforma 
 • Focus free technológia - ostrý obraz v celom skenovanom poli
 • SSC (Sound Speed Compensation) - rýchlosť zvuku pri USG vyšetrení nastavená štandardne na 1540m/s je pre optimálne zobrazenie automaticky upravená podľa konkrétneho tkaniva človeka 1450 - 1650 m/s
 • HD-Scope - vylepšená charakteristika tkaniva v B-móde. Vylepšené priestorové a kontrastné rozlíšenie na základe rozdielov v tkanivách. Optimalizácia kvality obrazu vnútri ROI.
 • HR Flow, Echo Boost
 • Depth VR - Inovatívna technológia objemových prekladaní , živšia a realistickejšia 3D/4D vizualizácia jemných anatomických štruktúr, 
 • 3D iClear - 3D/4D potlačenie UZV šumu, vyššia kvalita obrazu s vyššou jemnosťou, zlepšený kontrast a ostrosť hrán, 
 • MagiClean pre 4D obrazy,
 •  iScape™ View (Real-time panoramic imaging)
 • RIMT - Rádiofrekvenčné meranie Intima Media
 • Strain Elastografia a Shear wave elastografia 
 • Kontrastné zobrazenie
 • MedSight pre odosielanie obrázkov do mobilu pacientky,
 • DICOM Basic a Dicom/HL7 Worklist, 
 • Ohrievač gélu s nastavením teploty, 
 • iVocal - ovládanie hlasom
 • High Density a špeciálne HD lineárne sondy s ovládaním prístroja na sonde pre biopsiu

 • Nuewa I9_
 • 无题会话2628
 • 无题会话2557
 • 无题会话2570

 • 无题会话2626
 • 无题会话2600
Glazing Flow : Nový spôsob demonštrácie prietoku krvi pomocou 3D vizualizácie. Špeciálne efekty nasnímaného svetla pri zobrazení rýchlosti prúdenia. K dispozícii s farebným a power dopplerom. Intuitívne a dynamické zobrazenie prietoku krvi vo vysokom rozlíšení a jasnosti, špeciálne pre tenké a prekrývajúce sa cievy.

Glazing Flow

Smart Pelvic: Predný panvový priestor: automatická základná línia a merania Hiatus levator ani: Automatické rozpoznanie a meranie ohraničenia. Automatické získavanie rovín “open-closing-closed” /“otvorené-zatvárajúce-zatvorené”. Podporuje 3 bežné systémy medicínskych štandardov. Aplikačné balíčky zamerané na: merania, anotáciu a analýzu. Systém On-line podpory. Presné a štandardizované vyhodnotenie nefunkčného panvového dna, jednoduché a ľahké použitie s úsporou až 2/3 času.

Smart Pelvic Automatické meranie hiatus levator ani

iNeedle: (kontrastná vizualizácia punkčnej ihly)

ineedle

Smart V Trace - Inteligentná analýza receptivity endometria

Vďaka inteligentnému algoritmu je program Smart V Trace schopný efektívne detegovať anatomické štruktúry aj so slabými hranicami, ako je napríklad endometrium. Okrem toho sa poskytuje komplexné hodnotenie vaskulárnej stopy a intenzita prietoku krvi v cieľovej oblasti je považovaná za hodnotu poskytujúcu viac diagnostických infromácií o receptivite endometria a distribúcii prietoku krvi nádorom.

4D Hycosy (Hysterosalpingo Contrast Sonography) - Hodnotenie priechodnosti vajíčkovodu


Jednoduchý a dobre tolerovaný ultrazvukový postup používaný na hodnotenie priechodnosti vajíčkovodov, ako aj na detekciu abnormalít maternice a endometria.

Smart FLC


Smart FLC automaticky detekuje počet folikulov a vypočítava objem každého z nich z 3D obrázka objemu vaječníkov, čím zaisťuje presné hodnotenie folikulov, nevyhnutné pre vyšetrenia IVF.

Elastografia pre Gynekológiu

Natural Touch Elastografia

Sound Touch Elatografia

 • Sound Touch Elastografia ( Shear wave elastografia) s presnou reprodukovateľnosťou, kvantifikáciou a vysokou citlivosťou
 • Natural Touch Elastografia (Strain elastografia) s výbornou reprodukovateľnosťou a konzistenciou
 • Lepšia penetrácia najmä pre diagnostiku tvrdých, hlbokých a veľkých nádorov
 • Unikátna "púzdrová" analýza na zhodnotenie infiltrovanej oblasti nádorom

Kvalitatívne vyhodnotenie tuhosti tkaniva, užitočné pri presnej diagnostike obtiažnych ochorení maternice, krčka maternice a vaječníkov.

Smart Planes FH: Plne automatický nástroj na diagnostiku srdca plodu. Technológia hĺbkového učenia podložená zozbieranými dátami. Automatické zobrazenie 6 štandardných rovín srdca plodu jednoduchým ovládaním. Minimalizuje čas skenovania, znižuje závislosť na operátorovi, výrazne zlepšuje frekvenciu, presnosť a efektívnosť zobrazenia.

Smart FH

Smart OB (automatické pôrodnícke merania)

Smart OB

Smart NT (automatické NT meranie)

Smart NT

Smart Face

Pred Smart Face

Po Smart Face

 • Jedným tlačidlom odstránené prekážky pred tvárou plodu
 • Automaticky nastaviteľný uhol rotácie
 • Inteligentné, presné a jednoduché riešenia pre užívateľa

Končatiny alebo pupočník je možné automaticky odstrániť, 3D /4D zobrazenie tváre plodu nebolo nikdy tak ľahké!

 

iLive PRO

Napodobňovaním viacerých svetelných zdrojov s rôznou intenzitou pomáha systém iLive výrazne vylepšiť podrobné rozlíšenie aj anatomický realizmus povrchových aj vnútorných štruktúr. Vysokorýchlostné vykreslenie zväzku je založené na platforme ZST+

 

Smart Fetal HR

M-mód

M mód:

 • Automatické umiestnenie čiary vzorky M do správnej pozície
 • Automatické meranie srdcového rytmu plodu

 

2D mód

2D mód:

 • Automatické zameranie detekčnej oblasti
 • Automatické meranie a sledovanie srdcového rytmu plodu v reálnom čase

Bezpečné, rýchle, ľahké skenovanie a zároveň vyhnutie sa vystaveniu dopplerovskej energii.

Smart Planes CNS


Exkluzívna priekopnícka technológia spoločnosti Mindray, ktorá umožňuje plne automatickú a presnú detekciu najvýznamnejších rovín a často používaných meraní fetálneho CNS. Jednoduchým kliknutím na 3D obrázok objemu mozgu plodu sa okamžite načítajú štandardné skenovacie roviny CNS (MSP, TCP, TTP a TVP) a celý rad súvisiacich anatomických meraní (BPD, HC, OFD, TCD, CM a LVW).

 

Smart ICV - Efektívne a presné vyhodnotenie intrakraniálneho objemu - inteligentné ICV


Pomocou mechanizmu hĺbkového učenia pre segmentáciu mozgu plodu uskutočňuje Smart ICV plne automatické meranie pre štúdium intrakraniálneho objemu plodu.

 

Glazing Flow

 • Nový spôsob demonštrácie prietoku krvi pomocou 3D vizualizácie
 • Špeciálne efekty nasnímaného svetla pri zobrazení rýchlosti prúdenia
 • K dispozícii s farebným a power dopplerom

Intuitívne a dynamické zobrazenie prietoku krvi vo vysokom rozlíšení a jasnosti, špeciálne pre tenké a prekrývajúce sa cievy.

 

Obdobie popôrodného zotavenia / Patentované riešenia Pelvic Floor

Smart Pelvic

Uvedomujúc si vzrastajúci význam ultrazvukovej diagnostiky porúch panvového dna, Smart Pelvic poskytuje nové riešenie, ktoré výrazne zjednoduší operačné postupy a minimalizuje čas vyšetrenia a štandardného vyhodnotenia panvového dna. Vďaka mimoriadne jednoduchej užívateľskej interakcii generuje štandardný súradnicový systém a automaticky poskytuje všetky súvisiace merania v priebehu niekoľkých sekúnd.

Smart Hip


Inovatívne automatické 2D meranie podľa Grafa
Detekcia kľúčových štruktúr je založená na algoritmoch hĺbokého učenia. Automatické meranie (α a β) a klasifikácia.
Rádiologický balíček:
High frame rate STE - Vysoké rozlíšenie 2D Sound Touch Elastography v reálnom čase, STE alebo Endocavity STE by mali byť nakonfigurované súčasne
STE - Sound Touch Elastografia, 2D shear wave elastografia v reálnom čase
STQ - Sound Touch Quantification, Point Shear Wave Elastografia
Strain Elastography - Natural Touch Elastografia
Smart Breast - Auto protokol na skenovanie prsníkov a analýza BI-RADS
Smart Thyroid - Inteligentný protokol štítnej žľazy + analýza TI-RADS
Smart HRI - Inteligentný nástroj na stanovenie hepatálno-renálneho indexu na hodnotenie steatózy pečene

CPP - Percento farebných pixelov, výpočet percentuálneho podielu farebných pixelov v rámci definovanej oblasti záujmu
Kontrastné zobrazovanie - UWN+ Kontrastné zobrazovanie: Ultraširokopásmové nelineárne plus kontrastné zobrazovanie
Kontrastné zobrazovanie QA - UWN+ Softvér na analýzu kvantifikácie kontrastu.
iNeedle - Vylepšenie vizualizácie pomocou ihly iNeedle

SSC (Sound Speed Compensation): Nastavenie rýchlosti zvuku pri zobrazovaní jednotlivých typov tkanív (obzvlášť užitočné pri diagnostike parenchymatóznych tkanív u ťažkých pacientov). Vylepšené rozlíšenie a penetrácia.

HD-Scope: Zlepšená diagnostika drobných lézií. Zlepšenie detailov a kontrastu vyznačenej oblasti, čo je obzvlášť užitočné pre zobrazenie hraníc a vnútornej štruktúry.

HD-Scope

Glazing Flow : Nový spôsob demonštrácie prietoku krvi pomocou 3D vizualizácie. Špeciálne efekty nasnímaného svetla pri zobrazení rýchlosti prúdenia. K dispozícii s farebným a power dopplerom. Intuitívne a dynamické zobrazenie prietoku krvi vo vysokom rozlíšení a jasnosti, špeciálne pre tenké a prekrývajúce sa cievy.

Glazing Flow

CPP: Vhodné na diagnostiku extrémne jemných prietokov (napr. reumatoidná artritída). Automatická štatistika percentuálneho podielu farebných pixelov v rámci vyšetrovanej oblasti.

CPP

Smart Trace: Automatické a presné ohraničenie lézie a ich pomeranie.

Smart Trace

UWN+ (Ultra-Wideband Non-linear) kontrastné zobrazenie - CEUS: Excelentná citlivosť na kontrastnú látku aj s minimálnym signálom. Dlhší perfúzny čas s nižším MI. Lepšia vizualizácia perfúzie v jemných cievach s MFE ( Micro Flow Enhancement ). Presná diagnostika benígnych a malígnych tumorov. Výrazne zvyšuje mieru detekcie drobných lézií.

UWN+

HiFR STE Elastography: Kompletná a výkonná elastografia. Shear Wave Elastografia (HiFR STE, STQ). Strain - Natural Touch Elastografia (NTE). Vysoká citlivosť, penetrácia a presnosť. Unikátna “shell” analýza hodnotiaca infiltráciu tumoru do okolia. Automatické ohraničenie ložiska a shear wave kvantifikácia tuhosti tkaniva. Presné posúdenie tuhosti tkaniva pomôže v diagnostickom odlíšení malígneho a benígneho nálezu.

HiFR STE

iNeedle: Kontrastné zobrazenie bioptickej ihly.

iNeedle

Smart Brads – software umelej inteligencie: Automatické vyhľadanie lézie a jej ohraničenie. Štandardizovaný protokol detekcie lézií v oboch rovinách. Automatická B-RADS analýza. Presná a plne automatická detekcia lézií s obkreslením a pomeraním, B-RADS analýzam a vytvorenie report. Urobí vaše klinické rutinné UZV skenovanie prsníka PRESNEJŠIE, RÝCHLEJŠIE a JEDNODUCHŠIE.

Smart Breast

SmartBreast2

Natural Touch Elastography

Natural Touch Elastography

Rádiologický balíček:
High frame rate STE - Vysoké rozlíšenie 2D  Sound Touch Elastography v reálnom čase, STE alebo Endocavity STE by mali byť nakonfigurované súčasne 
STE - Sound Touch Elastografia, 2D shear wave elastografia v reálnom čase
STQ - Sound Touch Quantification, Point Shear Wave Elastografia 
Strain Elastography - Natural Touch Elastografia
Smart Breast - Auto protokol na skenovanie prsníkov a analýza BI-RADS
Smart Thyroid - Inteligentný protokol štítnej žľazy + analýza TI-RADS
Smart HRI - Inteligentný nástroj na stanovenie hepatálno-renálneho indexu na hodnotenie steatózy pečene

CPP - Percento farebných pixelov, výpočet percentuálneho podielu farebných pixelov v rámci definovanej oblasti záujmu
Kontrastné zobrazovanie - UWN+ Kontrastné zobrazovanie: Ultraširokopásmové nelineárne plus kontrastné zobrazovanie
Kontrastné zobrazovanie QA - UWN+ Softvér na analýzu kvantifikácie kontrastu. 
iNeedle - Vylepšenie vizualizácie pomocou ihly iNeedle