4D Vyšetrenie

4D vyšetrenie

 

 

iPage

Trojrozmerné zobrazenie rezov plodu - ultrazvuková tomografia.

 

 

 

CMPR

Funkcia zakrivenia umožňuje rovnanie zakriveného povrchu/anatómie.

Zjednodušuje skenovanie štruktúr obtiažnych tvarov a veľkostí, najmä v nasledujúcich prípadoch:

  • choroby endometria a vrodené vývojové chyby tvaru maternice
  • skeletálne displázie (deformácie chrbtice) plodu a vrodené vývojové vady srdca

 

 

 

Niche/3Slice

Pomáha lepšie vizualizovať priestorové vzťahy, najmä v prípadoch zobrazenia tumorov vaječníkov a maternice ako aj fetálnych abdominálnych malformácií a mozgových tumorov.

 

 

 

Smart OB

Automatické vyhľadanie a pomeranie pôrodníckych biometrií (BPD, AC, FL, OFD a HC).

 

 

 

SCV - Slice Contrast View

Zlepšuje kontrast (kontrastné rozlíšenie) a znižuje šum v prierezovom zobrazení. Získavanie viac informácií o štruktúrach plodu hlavne o kostre, mozogu a hrudníku.

 

 

 

STIC - Spatio-Temporal Imaging Correlation

Umožňuje rozšírenú 4D analýzu a diagnostiku fetálneho srdiečka.