4D Vyšetrenie

 

4D vyšetrenie

 

iPage

Trojrozmerné zobrazenie rezov plodu - ultrazvuková tomografia.

CMPR

Funkcia zakrivenia umožňuje rovnanie zakriveného povrchu/anatómie.

Zjednodušuje skenovanie štruktúr obtiažnych tvarov a veľkostí, najmä v nasledujúcich prípadoch:

  • choroby endometria a vrodené vývojové chyby tvaru maternice
  • skeletálne displázie (deformácie chrbtice) plodu a vrodené vývojové vady srdca

Niche/3Slice

Pomáha lepšie vizualizovať priestorové vzťahy, najmä v prípadoch zobrazenia tumorov vaječníkov a maternice ako aj fetálnych abdominálnych malformácií a mozgových tumorov.

Smart OB

Automatické vyhľadanie a pomeranie pôrodníckych biometrií (BPD, AC, FL, OFD a HC).

SCV - Slice Contrast View

Zlepšuje kontrast (kontrastné rozlíšenie) a znižuje šum v prierezovom zobrazení. Získavanie viac informácií o štruktúrach plodu hlavne o kostre, mozogu a hrudníku.

STIC - Spatio-Temporal Imaging Correlation

Umožňuje rozšírenú 4D analýzu a diagnostiku fetálneho srdiečka.