Mindray Consona

"Vyššia TRIEDA"

ŠTRUKTÚRA ZÓNOVEJ INTELIGENCIE

Consona N8 a N9 s technológiou Zone Intelligence 2.0, poháňaná platformou ZST+ založenou na kanálových dátach.

Technické parametre: 21,5 inch (Consona N8) alebo 23,8 inch (Consona N9) inch high definition monitor
15,6 inch Full-HD dotykový ovládací panel s intuitívnou interakciou, intuitívny 3D / 4D náhľad, extrémne dlhá výdrž batérie 4 hodiny, super tichý dizajn 26dB, Hybrid hard disk (512GB SSD & 1TB HDD), DVD-R/W, 4+2 USB portov, 5 portov na pripojenie sond, zabudovaná WIFI

 • Revolučná  ZSTplatforma 
 • Focus free technológia- ostrý obraz v celom skenovanom poli
 • HD-Scope- vylepšená charakteristika tkaniva v B-móde. Vylepšené priestorové a kontrastné rozlíšenie na základe rozdielov v tkanivách. Optimalizácia kvality obrazu vnútri ROI.
 • HR Flow, Echo Boost, Glazing flow, Smart Track
 • Depth VR- Inovatívna technológia objemových prekladaní , živšia a realistickejšia 3D/4D vizualizácia jemných anatomických štruktúr,
 • 3D iClear- 3D/4D potlačenie UZV šumu, vyššia kvalita obrazu s vyššou jemnosťou, zlepšený kontrast a ostrosť hrán,
 • MagiClean pre 4D obrazy,
 • iScape™ View (Real-time panoramic imaging)
 • RIMT- Rádiofrekvenčné meranie Intima Media
 • Strain Elastografia a Shear wave elastografia
 • Kontrastné zobrazenie
 • MedSight pre odosielanie obrázkov do mobilu,
 • DICOM Basic a Dicom/HL7 Worklist,
 • Ohrievač gélus nastavením teploty,
 • iVocal- ovládanie hlasom
 • High Density a špeciálne HD lineárne sondy (Combo Wave)
 
consona-25198
consona
consona-25198 consona
 
 • Real-time 4D so 4 renderingovými módmi
 • iPage (UZV tomografia)
 • SCV (zvýšenie kontrastu a odstránenie šumu v 4D obraze)
 • STIC (časová korelácia generovaného 4D obrazu na vyšetrovanie srdiečka plodu)
 • CMPR (zobrazenie 3D obrazu v lineárnej alebo zakrivenej rovine)
 • Color 3D (4D zobrazenie ciev)
 • Niche/3Slice (generovanie výseku z 3D obrazu)
 • iLive (revolučná patentovaná technológia na získanie reálneho osvetleného obrazu plodu)
 • Smart V (automatická kalkulácia objemu z 3D obrazu)
 • Smart OB (automatické pôrodnícke merania)
 • Smart NT (automatické NT meranie)
 • Hyaline - nový režim realistického objemového zobrazenia plodu aj so zobrazením mäkkých štruktúr
 • Smart Face je inteligentný algoritmus, ktorý dokáže v 4D obraze odstrániť časti plodu nachádzajúce sa pred tváričkou plodu (pupočník, končatiny…)
 • Smart Planes CNS - výnimočne presná analýza fetálneho CNS. Automatické vyhľadanie štyroch vyšetrovacích rovín fetálneho mozgu a automatické vyhľadanie a pomeranie ich hlavných štruktúr. (TCD, CM, LVW...)

Smart V Trace - Inteligentná analýza receptivity endometria

Vďaka inteligentnému algoritmu je program Smart V Trace schopný efektívne detegovať anatomické štruktúry aj so slabými hranicami, ako je napríklad endometrium. Okrem toho sa poskytuje komplexné hodnotenie vaskulárnej stopy a intenzita prietoku krvi v cieľovej oblasti je považovaná za hodnotu poskytujúcu viac diagnostických infromácií o receptivite endometria a distribúcii prietoku krvi nádorom.

 

4D Hycosy (Hysterosalpingo Contrast Sonography) - Hodnotenie priechodnosti vajíčkovodu


Jednoduchý a dobre tolerovaný ultrazvukový postup používaný na hodnotenie priechodnosti vajíčkovodov, ako aj na detekciu abnormalít maternice a endometria.

 

Smart FLC


Smart FLC automaticky detekuje počet folikulov a vypočítava objem každého z nich z 3D obrázka objemu vaječníkov, čím zaisťuje presné hodnotenie folikulov, nevyhnutné pre vyšetrenia IVF.

 

Elastografia pre Gynekológiu

Natural Touch Elastografia

Sound Touch Elatografia

 • Sound Touch Elastografia ( Shear wave elastografia) s presnou reprodukovateľnosťou, kvantifikáciou a vysokou citlivosťou
 • Natural Touch Elastografia (Strain elastografia) s výbornou reprodukovateľnosťou a konzistenciou
 • Lepšia penetrácia najmä pre diagnostiku tvrdých, hlbokých a veľkých nádorov
 • Unikátna "púzdrová" analýza na zhodnotenie infiltrovanej oblasti nádorom

Kvalitatívne vyhodnotenie tuhosti tkaniva, užitočné pri presnej diagnostike obtiažnych ochorení maternice, krčka maternice a vaječníkov.

Smart Face

Pred Smart Face

Po Smart Face

 • Jedným tlačidlom odstránené prekážky pred tvárou plodu
 • Automaticky nastaviteľný uhol rotácie
 • Inteligentné, presné a jednoduché riešenia pre užívateľa

Končatiny alebo pupočník je možné automaticky odstrániť, 3D /4D zobrazenie tváre plodu nebolo nikdy tak ľahké!

 

iLive PRO

Napodobňovaním viacerých svetelných zdrojov s rôznou intenzitou pomáha systém iLive výrazne vylepšiť podrobné rozlíšenie aj anatomický realizmus povrchových aj vnútorných štruktúr. Vysokorýchlostné vykreslenie zväzku je založené na platforme ZST+

 

Smart Fetal HR

M-mód

M mód:

 • Automatické umiestnenie čiary vzorky M do správnej pozície
 • Automatické meranie srdcového rytmu plodu

 

2D mód

2D mód:

 • Automatické zameranie detekčnej oblasti
 • Automatické meranie a sledovanie srdcového rytmu plodu v reálnom čase

Bezpečné, rýchle, ľahké skenovanie a zároveň vyhnutie sa vystaveniu dopplerovskej energii.

Smart Planes CNS


Exkluzívna priekopnícka technológia spoločnosti Mindray, ktorá umožňuje plne automatickú a presnú detekciu najvýznamnejších rovín a často používaných meraní fetálneho CNS. Jednoduchým kliknutím na 3D obrázok objemu mozgu plodu sa okamžite načítajú štandardné skenovacie roviny CNS (MSP, TCP, TTP a TVP) a celý rad súvisiacich anatomických meraní (BPD, HC, OFD, TCD, CM a LVW).

 

Smart ICV - Efektívne a presné vyhodnotenie intrakraniálneho objemu - inteligentné ICV


Pomocou mechanizmu hĺbkového učenia pre segmentáciu mozgu plodu uskutočňuje Smart ICV plne automatické meranie pre štúdium intrakraniálneho objemu plodu.

 

Glazing Flow

 • Nový spôsob demonštrácie prietoku krvi pomocou 3D vizualizácie
 • Špeciálne efekty nasnímaného svetla pri zobrazení rýchlosti prúdenia
 • K dispozícii s farebným a power dopplerom

Intuitívne a dynamické zobrazenie prietoku krvi vo vysokom rozlíšení a jasnosti, špeciálne pre tenké a prekrývajúce sa cievy.

 

Obdobie popôrodného zotavenia / Patentované riešenia Pelvic Floor

 

Smart Pelvic

Uvedomujúc si vzrastajúci význam ultrazvukovej diagnostiky porúch panvového dna, Smart Pelvic poskytuje nové riešenie, ktoré výrazne zjednoduší operačné postupy a minimalizuje čas vyšetrenia a štandardného vyhodnotenia panvového dna. Vďaka mimoriadne jednoduchej užívateľskej interakcii generuje štandardný súradnicový systém a automaticky poskytuje všetky súvisiace merania v priebehu niekoľkých sekúnd.

Smart Hip


Inovatívne automatické 2D meranie podľa Grafa
Detekcia kľúčových štruktúr je založená na algoritmoch hĺbokého učenia. Automatické meranie (α a β) a klasifikácia.
Rádiologický balíček:
High frame rate STE - Vysoké rozlíšenie 2D Sound Touch Elastography v reálnom čase, STE alebo Endocavity STE by mali byť nakonfigurované súčasne
STE - Sound Touch Elastografia, 2D shear wave elastografia v reálnom čase
STQ - Sound Touch Quantification, Point Shear Wave Elastografia
Strain Elastography - Natural Touch Elastografia
Smart Breast - Auto protokol na skenovanie prsníkov a analýza BI-RADS
Smart Thyroid - Inteligentný protokol štítnej žľazy + analýza TI-RADS
Smart HRI - Inteligentný nástroj na stanovenie hepatálno-renálneho indexu na hodnotenie steatózy pečene

CPP - Percento farebných pixelov, výpočet percentuálneho podielu farebných pixelov v rámci definovanej oblasti záujmu
Kontrastné zobrazovanie - UWN+ Kontrastné zobrazovanie: Ultraširokopásmové nelineárne plus kontrastné zobrazovanie
Kontrastné zobrazovanie QA - UWN+ Softvér na analýzu kvantifikácie kontrastu.
iNeedle - Vylepšenie vizualizácie pomocou ihly iNeedle

V-Mapping

Možnosť poznačenia patologického nálezu na mape cievnej anatómie.

 

Smart Track

Unikátne sledovanie cievy, optimalizácia dopplerovského okna. Nastavenie Color/Power/PW pozíciu ROI, uhol steeringu atď... Výrazné zjednodušenie vyšetrovania ciev.

 

R-IMT

Rádiofrekvenčné hodnotenie a meranie IMT s vysokou presnosťou. RF-dáta  merania IMT, obrazovo nezávislá automatická a mimoriadne presná IMT štatistika 6 kardiálnych tepov srdca v živom obraze.

 

R-VQS

Analýza tuhosti cievnej steny pomáha vo včasnej diagnostike a prevencií cievnych chorôb. Koeficient tuhosti ciev a pulznej vlny (PWV) sú vhodné na včasnú diagnostiku arteriálnej aterosklerózy.

Smart HRI (Hepatorenálny Index)

 • Automatické vyhľadávanie a porovnanie hepru a kôry obličky
 • Auto kalkulácia pomeru jasu heparu a kôry obličky v 2D obraze
 • Jednoduchá a rýchla diagnostika steatózy heparu

Elastografia prostaty 

Natural Touch Elastografia, Strain Elastografia

Sound Touch Elastografia

Vyhodnotenie tuhosti prostaty pre lepšiu diagnostiku rakoviny prostaty.

 

CEUS prostaty 

Vyhodnotenie perfúzie mikrocirkulácie na diagnostiku rakoviny prostaty. Technológia UWN+, vysoká citlivosť, dlhá doby perfúzie.

 

iFusion* prostaty 

Fúzia UZV obrazu s CT alebo MRI zobrazením. Citlivejší magnetický snímač pohybu s milimetrovou presnosťou. Vďaka CT/MR navigácie poskytuje presnú lokalizáciu nádoru ako aj lepšie vedenie intervencie.

Rádiologický balíček:
High frame rate STE - Vysoké rozlíšenie 2D  Sound Touch Elastography v reálnom čase, STE alebo Endocavity STE by mali byť nakonfigurované súčasne
STE - Sound Touch Elastografia, 2D shear wave elastografia v reálnom čase
STQ - Sound Touch Quantification, Point Shear Wave Elastografia
Strain Elastography - Natural Touch Elastografia
Smart Breast - Auto protokol na skenovanie prsníkov a analýza BI-RADS
Smart Thyroid - Inteligentný protokol štítnej žľazy + analýza TI-RADS
Smart HRI - Inteligentný nástroj na stanovenie hepatálno-renálneho indexu na hodnotenie steatózy pečene
CPP - Percento farebných pixelov, výpočet percentuálneho podielu farebných pixelov v rámci definovanej oblasti záujmu
Kontrastné zobrazovanie - UWN+ Kontrastné zobrazovanie: Ultraširokopásmové nelineárne plus kontrastné zobrazovanie
Kontrastné zobrazovanie QA - UWN+ Softvér na analýzu kvantifikácie kontrastu.
iNeedle - Vylepšenie vizualizácie pomocou ihly iNeedle