Mindray Consona

"Vyššia TRIEDA"

ŠTRUKTÚRA ZÓNOVEJ INTELIGENCIE

Consona N8 a N9 s technológiou Zone Intelligence 2.0, poháňaná platformou ZST+ založenou na kanálových dátach.

Technické parametre: 21,5 inch (Consona N8) alebo 23,8 inch (Consona N9) inch high definition monitor
15,6 inch Full-HD dotykový ovládací panel s intuitívnou interakciou, intuitívny 3D / 4D náhľad, extrémne dlhá výdrž batérie 4 hodiny, super tichý dizajn 26dB, Hybrid hard disk (512GB SSD & 1TB HDD), DVD-R/W, 4+2 USB portov, 5 portov na pripojenie sond, zabudovaná WIFI

 • Revolučná ZST+ platforma
 • Focus free technológia- ostrý obraz v celom skenovanom poli
 • HD-Scope- vylepšená charakteristika tkaniva v B-móde. Vylepšené priestorové a kontrastné rozlíšenie na základe rozdielov v tkanivách. Optimalizácia kvality obrazu vnútri ROI.
 • HR Flow, Echo Boost, Glazing flow, Smart Track
 • Depth VR- Inovatívna technológia objemových prekladaní , živšia a realistickejšia 3D/4D vizualizácia jemných anatomických štruktúr,
 • 3D iClear- 3D/4D potlačenie UZV šumu, vyššia kvalita obrazu s vyššou jemnosťou, zlepšený kontrast a ostrosť hrán,
 • MagiClean pre 4D obrazy,
 • iScape™ View (Real-time panoramic imaging)
 • RIMT- Rádiofrekvenčné meranie Intima Media
 • Strain Elastografia a Shear wave elastografia
 • Kontrastné zobrazenie
 • MedSight pre odosielanie obrázkov do mobilu,
 • DICOM Basic a Dicom/HL7 Worklist,
 • Ohrievač gélu s nastavením teploty,
 • iVocal- ovládanie hlasom
 • High Density a špeciálne HD lineárne sondy (Combo Wave)


consona
consona
Glazing Flow : Nový spôsob demonštrácie prietoku krvi pomocou 3D vizualizácie. Špeciálne efekty nasnímaného svetla pri zobrazení rýchlosti prúdenia. K dispozícii s farebným a power dopplerom. Intuitívne a dynamické zobrazenie prietoku krvi vo vysokom rozlíšení a jasnosti, špeciálne pre tenké a prekrývajúce sa cievy.

Glazing Flow

Smart Pelvic: Predný panvový priestor: automatická základná línia a merania Hiatus levator ani: Automatické rozpoznanie a meranie ohraničenia. Automatické získavanie rovín “open-closing-closed” /“otvorené-zatvárajúce-zatvorené”. Podporuje 3 bežné systémy medicínskych štandardov. Aplikačné balíčky zamerané na: merania, anotáciu a analýzu. Systém On-line podpory. Presné a štandardizované vyhodnotenie nefunkčného panvového dna, jednoduché a ľahké použitie s úsporou až 2/3 času.

Smart Pelvic Automatické meranie hiatus levator ani

iNeedle: (kontrastná vizualizácia punkčnej ihly)

ineedle

Smart V Trace - Inteligentná analýza receptivity endometria

Vďaka inteligentnému algoritmu je program Smart V Trace schopný efektívne detegovať anatomické štruktúry aj so slabými hranicami, ako je napríklad endometrium. Okrem toho sa poskytuje komplexné hodnotenie vaskulárnej stopy a intenzita prietoku krvi v cieľovej oblasti je považovaná za hodnotu poskytujúcu viac diagnostických infromácií o receptivite endometria a distribúcii prietoku krvi nádorom.

4D Hycosy (Hysterosalpingo Contrast Sonography) - Hodnotenie priechodnosti vajíčkovodu


Jednoduchý a dobre tolerovaný ultrazvukový postup používaný na hodnotenie priechodnosti vajíčkovodov, ako aj na detekciu abnormalít maternice a endometria.

Smart FLC


Smart FLC automaticky detekuje počet folikulov a vypočítava objem každého z nich z 3D obrázka objemu vaječníkov, čím zaisťuje presné hodnotenie folikulov, nevyhnutné pre vyšetrenia IVF.

Elastografia pre Gynekológiu

Natural Touch Elastografia

Sound Touch Elatografia

 • Sound Touch Elastografia ( Shear wave elastografia) s presnou reprodukovateľnosťou, kvantifikáciou a vysokou citlivosťou
 • Natural Touch Elastografia (Strain elastografia) s výbornou reprodukovateľnosťou a konzistenciou
 • Lepšia penetrácia najmä pre diagnostiku tvrdých, hlbokých a veľkých nádorov
 • Unikátna "púzdrová" analýza na zhodnotenie infiltrovanej oblasti nádorom

Kvalitatívne vyhodnotenie tuhosti tkaniva, užitočné pri presnej diagnostike obtiažnych ochorení maternice, krčka maternice a vaječníkov.

Smart Planes FH: Plne automatický nástroj na diagnostiku srdca plodu. Technológia hĺbkového učenia podložená zozbieranými dátami. Automatické zobrazenie 6 štandardných rovín srdca plodu jednoduchým ovládaním. Minimalizuje čas skenovania, znižuje závislosť na operátorovi, výrazne zlepšuje frekvenciu, presnosť a efektívnosť zobrazenia.

Smart FH

Smart OB (automatické pôrodnícke merania)

Smart OB

Smart NT (automatické NT meranie)

Smart NT

Smart Face

Pred Smart Face

Po Smart Face

 • Jedným tlačidlom odstránené prekážky pred tvárou plodu
 • Automaticky nastaviteľný uhol rotácie
 • Inteligentné, presné a jednoduché riešenia pre užívateľa

Končatiny alebo pupočník je možné automaticky odstrániť, 3D /4D zobrazenie tváre plodu nebolo nikdy tak ľahké!

 

iLive PRO

Napodobňovaním viacerých svetelných zdrojov s rôznou intenzitou pomáha systém iLive výrazne vylepšiť podrobné rozlíšenie aj anatomický realizmus povrchových aj vnútorných štruktúr. Vysokorýchlostné vykreslenie zväzku je založené na platforme ZST+

 

Smart Fetal HR

M-mód

M mód:

 • Automatické umiestnenie čiary vzorky M do správnej pozície
 • Automatické meranie srdcového rytmu plodu

 

2D mód

2D mód:

 • Automatické zameranie detekčnej oblasti
 • Automatické meranie a sledovanie srdcového rytmu plodu v reálnom čase

Bezpečné, rýchle, ľahké skenovanie a zároveň vyhnutie sa vystaveniu dopplerovskej energii.

Smart Planes CNS


Exkluzívna priekopnícka technológia spoločnosti Mindray, ktorá umožňuje plne automatickú a presnú detekciu najvýznamnejších rovín a často používaných meraní fetálneho CNS. Jednoduchým kliknutím na 3D obrázok objemu mozgu plodu sa okamžite načítajú štandardné skenovacie roviny CNS (MSP, TCP, TTP a TVP) a celý rad súvisiacich anatomických meraní (BPD, HC, OFD, TCD, CM a LVW).

 

Smart ICV - Efektívne a presné vyhodnotenie intrakraniálneho objemu - inteligentné ICV


Pomocou mechanizmu hĺbkového učenia pre segmentáciu mozgu plodu uskutočňuje Smart ICV plne automatické meranie pre štúdium intrakraniálneho objemu plodu.

 

Glazing Flow

 • Nový spôsob demonštrácie prietoku krvi pomocou 3D vizualizácie
 • Špeciálne efekty nasnímaného svetla pri zobrazení rýchlosti prúdenia
 • K dispozícii s farebným a power dopplerom

Intuitívne a dynamické zobrazenie prietoku krvi vo vysokom rozlíšení a jasnosti, špeciálne pre tenké a prekrývajúce sa cievy.

 

Obdobie popôrodného zotavenia / Patentované riešenia Pelvic Floor

Smart Pelvic

Uvedomujúc si vzrastajúci význam ultrazvukovej diagnostiky porúch panvového dna, Smart Pelvic poskytuje nové riešenie, ktoré výrazne zjednoduší operačné postupy a minimalizuje čas vyšetrenia a štandardného vyhodnotenia panvového dna. Vďaka mimoriadne jednoduchej užívateľskej interakcii generuje štandardný súradnicový systém a automaticky poskytuje všetky súvisiace merania v priebehu niekoľkých sekúnd.

Smart Hip


Inovatívne automatické 2D meranie podľa Grafa
Detekcia kľúčových štruktúr je založená na algoritmoch hĺbokého učenia. Automatické meranie (α a β) a klasifikácia.
Rádiologický balíček:
High frame rate STE - Vysoké rozlíšenie 2D Sound Touch Elastography v reálnom čase, STE alebo Endocavity STE by mali byť nakonfigurované súčasne
STE - Sound Touch Elastografia, 2D shear wave elastografia v reálnom čase
STQ - Sound Touch Quantification, Point Shear Wave Elastografia
Strain Elastography - Natural Touch Elastografia
Smart Breast - Auto protokol na skenovanie prsníkov a analýza BI-RADS
Smart Thyroid - Inteligentný protokol štítnej žľazy + analýza TI-RADS
Smart HRI - Inteligentný nástroj na stanovenie hepatálno-renálneho indexu na hodnotenie steatózy pečene

CPP - Percento farebných pixelov, výpočet percentuálneho podielu farebných pixelov v rámci definovanej oblasti záujmu
Kontrastné zobrazovanie - UWN+ Kontrastné zobrazovanie: Ultraširokopásmové nelineárne plus kontrastné zobrazovanie
Kontrastné zobrazovanie QA - UWN+ Softvér na analýzu kvantifikácie kontrastu.
iNeedle - Vylepšenie vizualizácie pomocou ihly iNeedle

Glazing Flow : Nový spôsob demonštrácie prietoku krvi pomocou 3D vizualizácie. Špeciálne efekty nasnímaného svetla pri zobrazení rýchlosti prúdenia. K dispozícii s farebným a power dopplerom. Intuitívne a dynamické zobrazenie prietoku krvi vo vysokom rozlíšení a jasnosti, špeciálne pre tenké a prekrývajúce sa cievy.

Glazing Flow

V-Mapping

Možnosť poznačenia patologického nálezu na mape cievnej anatómie.

Smart Track

Unikátne sledovanie cievy, optimalizácia dopplerovského okna. Nastavenie Color/Power/PW pozíciu ROI, uhol steeringu atď... Výrazné zjednodušenie vyšetrovania ciev.

R-IMT

Rádiofrekvenčné hodnotenie a meranie IMT s vysokou presnosťou. RF-dáta merania IMT, obrazovo nezávislá automatická a mimoriadne presná IMT štatistika 6 kardiálnych tepov srdca v živom obraze.

R-VQS

Analýza tuhosti cievnej steny pomáha vo včasnej diagnostike a prevencií cievnych chorôb. Koeficient tuhosti ciev a pulznej vlny (PWV) sú vhodné na včasnú diagnostiku arteriálnej aterosklerózy.

CPP: Vhodné na diagnostiku extrémne jemných prietokov (napr. reumatoidná artritída). Automatická štatistika percentuálneho podielu farebných pixelov v rámci vyšetrovanej oblasti.

CPP

Glazing Flow : 3D zobrazenie ciev : Úplne nový spôsob zobrazenia prietoku krvi pomocou 3D vizualizácie

Glazing Flow

HiFR STE (Shear wave elastografia🙂 ZST+ UZV platforma umožňuje 10 krát rýchlejší STE frame rate ako u štandardných UZV prístrojov pri zachovaní hladkosti a konzistentnosti obrazu. Senzitívnejšia detekcia pohybu, lepšia stabilita vyššia presnosť. Unikátny M-STB index indikujúci pohybovú stabilitu obrazu. Presná kvantifikácia tuhosti pečene pomáhajúca pri gradingu a prognóze fibrózy a cirhózy pečene

HiFR STE

UWN+ (Ultra-Wideband Non-linear) kontrastné zobrazenie - CEUS: Excelentná citlivosť na kontrastnú látku aj s minimálnym signálom. Dlhší perfúzny čas s nižším MI. Lepšia vizualizácia perfúzie v jemných cievach s MFE ( Micro Flow Enhancement ). Presná diagnostika benígnych a malígnych tumorov. Výrazne zvyšuje mieru detekcie drobných lézií.

UWN+

Smart HRI (Hepatorenálny Index)

 • Automatické vyhľadávanie a porovnanie hepru a kôry obličky
 • Auto kalkulácia pomeru jasu heparu a kôry obličky v 2D obraze
 • Jednoduchá a rýchla diagnostika steatózy heparu

Profesionálne urologické sondy : ELC13-4s, SC6-1s,L14-3Ws. Biplanárna sonda s tlačidlami.

Sondy

Smart Bladder : Automatické presné vypočítanie objemu močového mechúra. Po priložení volumetrickej brušnej sondy na oblasť močového mechúra a stlačení príslušného tlačítka softvér dokáže sám vyhľadať močový mechúr, tento zobrazí a obkreslí v troch na seba kolmých rovinách. Následne vypočíta objem mechúra. Tento obraz je možné otáčať vo všetkých 3 rovinách.

Smart Bladder

iNeedle (kontrastná vizualizácia punkčnej ihly)

ineedle2

Glazing Flow : 3D zobrazenie ciev : Úplne nový spôsob zobrazenia prietoku krvi pomocou 3D vizualizácie

Glazing_Flow

UWN+ (Ultra-Wideband Non-linear) kontrastné zobrazenie - CEUS: Excelentná citlivosť na kontrastnú látku aj s minimálnym signálom. Dlhší perfúzny čas s nižším MI. Lepšia vizualizácia perfúzie v jemných cievach s MFE ( Micro Flow Enhancement ). Presná diagnostika benígnych a malígnych tumorov. Výrazne zvyšuje mieru detekcie drobných lézií.

Elastografia prostaty

Natural Touch Elastografia, Strain Elastografia

Sound Touch Elastografia

Vyhodnotenie tuhosti prostaty pre lepšiu diagnostiku rakoviny prostaty.

CEUS prostaty

Vyhodnotenie perfúzie mikrocirkulácie na diagnostiku rakoviny prostaty. Technológia UWN+, vysoká citlivosť, dlhá doby perfúzie.

iFusion* prostaty

Fúzia UZV obrazu s CT alebo MRI zobrazením. Citlivejší magnetický snímač pohybu s milimetrovou presnosťou. Vďaka CT/MR navigácie poskytuje presnú lokalizáciu nádoru ako aj lepšie vedenie intervencie.

3D mechúra

3D mechúra


SSC (Sound Speed Compensation): Nastavenie rýchlosti zvuku pri zobrazovaní jednotlivých typov tkanív (obzvlášť užitočné pri diagnostike parenchymatóznych tkanív u ťažkých pacientov). Vylepšené rozlíšenie a penetrácia.

SCC

HD-Scope: Zlepšená diagnostika drobných lézií. Zlepšenie detailov a kontrastu vyznačenej oblasti, čo je obzvlášť užitočné pre zobrazenie hraníc a vnútornej štruktúry.

HD-Scope

Glazing Flow : Nový spôsob demonštrácie prietoku krvi pomocou 3D vizualizácie. Špeciálne efekty nasnímaného svetla pri zobrazení rýchlosti prúdenia. K dispozícii s farebným a power dopplerom. Intuitívne a dynamické zobrazenie prietoku krvi vo vysokom rozlíšení a jasnosti, špeciálne pre tenké a prekrývajúce sa cievy.

Glazing Flow

CPP: Vhodné na diagnostiku extrémne jemných prietokov (napr. reumatoidná artritída). Automatická štatistika percentuálneho podielu farebných pixelov v rámci vyšetrovanej oblasti.

CPP

Smart Trace: Automatické a presné ohraničenie lézie a ich pomeranie.

Smart Trace

UWN+ (Ultra-Wideband Non-linear) kontrastné zobrazenie - CEUS: Excelentná citlivosť na kontrastnú látku aj s minimálnym signálom. Dlhší perfúzny čas s nižším MI. Lepšia vizualizácia perfúzie v jemných cievach s MFE ( Micro Flow Enhancement ). Presná diagnostika benígnych a malígnych tumorov. Výrazne zvyšuje mieru detekcie drobných lézií.

UWN+

HiFR STE Elastography: Kompletná a výkonná elastografia. Shear Wave Elastografia (HiFR STE, STQ). Strain - Natural Touch Elastografia (NTE). Vysoká citlivosť, penetrácia a presnosť. Unikátna “shell” analýza hodnotiaca infiltráciu tumoru do okolia. Automatické ohraničenie ložiska a shear wave kvantifikácia tuhosti tkaniva. Presné posúdenie tuhosti tkaniva pomôže v diagnostickom odlíšení malígneho a benígneho nálezu.

HiFR STE

iNeedle: Kontrastné zobrazenie bioptickej ihly.

iNeedle

Smart Thyroid – software umelej inteligencie: Automatické vyhľadanie lézie a jej ohraničenie. Štandardizovaný protokol detekcie lézií v oboch rovinách Automatická TI-RADS analýza. Presná a plne automatická detekcia lézií s obkreslením a pomeraním, TI-RADS analýzam a vytvorenie report. Urobí vaše klinické rutinné UZV skenovanie štítnej žľazy PRESNEJŠIE, RÝCHLEJŠIE a JEDNODUCHŠIE.

Smart_Thyroid

Smart_Thyroid1

Natural Touch Elastography

Natural Touch Elastography

SSC (Sound Speed Compensation): Nastavenie rýchlosti zvuku pri zobrazovaní jednotlivých typov tkanív (obzvlášť užitočné pri diagnostike parenchymatóznych tkanív u ťažkých pacientov). Vylepšené rozlíšenie a penetrácia.

HD-Scope: Zlepšená diagnostika drobných lézií. Zlepšenie detailov a kontrastu vyznačenej oblasti, čo je obzvlášť užitočné pre zobrazenie hraníc a vnútornej štruktúry.

HD-Scope

Glazing Flow : Nový spôsob demonštrácie prietoku krvi pomocou 3D vizualizácie. Špeciálne efekty nasnímaného svetla pri zobrazení rýchlosti prúdenia. K dispozícii s farebným a power dopplerom. Intuitívne a dynamické zobrazenie prietoku krvi vo vysokom rozlíšení a jasnosti, špeciálne pre tenké a prekrývajúce sa cievy.

Glazing Flow

CPP: Vhodné na diagnostiku extrémne jemných prietokov (napr. reumatoidná artritída). Automatická štatistika percentuálneho podielu farebných pixelov v rámci vyšetrovanej oblasti.

CPP

Smart Trace: Automatické a presné ohraničenie lézie a ich pomeranie.

Smart Trace

UWN+ (Ultra-Wideband Non-linear) kontrastné zobrazenie - CEUS: Excelentná citlivosť na kontrastnú látku aj s minimálnym signálom. Dlhší perfúzny čas s nižším MI. Lepšia vizualizácia perfúzie v jemných cievach s MFE ( Micro Flow Enhancement ). Presná diagnostika benígnych a malígnych tumorov. Výrazne zvyšuje mieru detekcie drobných lézií.

UWN+

HiFR STE Elastography: Kompletná a výkonná elastografia. Shear Wave Elastografia (HiFR STE, STQ). Strain - Natural Touch Elastografia (NTE). Vysoká citlivosť, penetrácia a presnosť. Unikátna “shell” analýza hodnotiaca infiltráciu tumoru do okolia. Automatické ohraničenie ložiska a shear wave kvantifikácia tuhosti tkaniva. Presné posúdenie tuhosti tkaniva pomôže v diagnostickom odlíšení malígneho a benígneho nálezu.

HiFR STE

iNeedle: Kontrastné zobrazenie bioptickej ihly.

iNeedle

Smart Brads – software umelej inteligencie: Automatické vyhľadanie lézie a jej ohraničenie. Štandardizovaný protokol detekcie lézií v oboch rovinách. Automatická B-RADS analýza. Presná a plne automatická detekcia lézií s obkreslením a pomeraním, B-RADS analýzam a vytvorenie report. Urobí vaše klinické rutinné UZV skenovanie prsníka PRESNEJŠIE, RÝCHLEJŠIE a JEDNODUCHŠIE.

Smart Breast

SmartBreast2

Natural Touch Elastography

Natural Touch Elastography

Rádiologický balíček:
High frame rate STE - Vysoké rozlíšenie 2D Sound Touch Elastography v reálnom čase, STE alebo Endocavity STE by mali byť nakonfigurované súčasne
STE - Sound Touch Elastografia, 2D shear wave elastografia v reálnom čase
STQ - Sound Touch Quantification, Point Shear Wave Elastografia
Strain Elastography - Natural Touch Elastografia
Smart Breast - Auto protokol na skenovanie prsníkov a analýza BI-RADS
Smart Thyroid - Inteligentný protokol štítnej žľazy + analýza TI-RADS
Smart HRI - Inteligentný nástroj na stanovenie hepatálno-renálneho indexu na hodnotenie steatózy pečene
CPP - Percento farebných pixelov, výpočet percentuálneho podielu farebných pixelov v rámci definovanej oblasti záujmu
Kontrastné zobrazovanie - UWN+ Kontrastné zobrazovanie: Ultraširokopásmové nelineárne plus kontrastné zobrazovanie
Kontrastné zobrazovanie QA - UWN+ Softvér na analýzu kvantifikácie kontrastu.
iNeedle - Vylepšenie vizualizácie pomocou ihly iNeedle