Mindray Z60

 • Z60-min
 • Img60471-min
 • Img60480-min
 • Z60-min
 • Img58399-min
 • Img58455-min
 • Img58458-min
 • Img58469-min
 • Img58528-min
 • Img58546-min

"POKROKOVÁ ZOBRAZOVACIA TECHNOLÓGIA"

Mindray Z60 je dopplerovský prenosný UZV prístroj nižšej strednej triedy. Výborná kvalita obrazu. Možnosť pripojenia špeciálnych sond, ako napr. biplanárna sonda (konvex/konvex), široká lineárna sonda, phased array sonda, volumetrická sonda...

Klinické obrázky a videá:

Gynekológia

ABD

CAR

CAROTID

KIDNEY

SMP

 • Pulzný, Spektrálny Doppler (PW), citlivý Farebný Doppler (CFM) a ultracitlivý smerový Power Doppler (PDI), TDI, EKG
 • 3D/4D zobrazovanie
 • Elastografia
 • triplexný mód a automatické pomeranie celého spektra Pulzného Dopplera
 • 2 živé obrazy B/CFM (Dual live B/CFM mód)
 • vysoké rozlíšenie obrazu znásobené možnosťou zmeny Frame Rate, THI a viacpočetným zobrazovaním jedného bodu viacerými kryštálmi (iBeam)
 • vylepšenie obrazu rôznymi typmi digitálnych filtrácií (iClear, Grey Scale)
 • automatická optimalizácia B obrazu a PW spektra (iTouch)
 • iPage - ultrazvuková tomografia
 • iLive - 4D živé zobrazenie plodu
 • iNeedle - kontrastné zobrazenie ihly
 • iScape - panoramatické zobrazenie orgánov
 • MedSight - prenášanie obrázkov z ultrazvukového zariadenia do mobilu pacienta
 • možnosť pripojenia špeciálnych sond, ako napr. biplanárna sonda (konvex/konvex), široká lineárna sonda, Phased array sonda...
 • široká ponuka multifrekvenčných sond
 • 6 frekvencií na každej sonde, z toho dve sú harmonické
 • 2 / 3 konektory na pripojenie UZV sond
 • 15“ LCD monitor, 500 GB HDD, hmotnosť 7,7 kg
 • možnosť zabudovania výkonných akumulátorov
 • možnosť výberu niekoľkých typov kalkulačných softvérov s následným výstupom do prehľadného reportu
 • pacientský informačný manažment systém

V porovnaní s modelom Z50 je rozšírený o tieto funkcie:
- možnosť rozšírenia o CW Doppler, TDI (tkanivový Doppler) a anatomický M mód