Kľakosed

Kľakosed s pneumatickým nastavením výšky. S možnosťou prestavenia výšky pri zaťažení vďaka dvom kolieskam.