Vypínač no contact

Ergonomický a hygienický spínač na lampu (detekcia na max 3 cm)