Abdominálna Sonda k UZV PICUS

Označenie sondy:  C5 - 2R60

Model:  411 015 Rev. A

S/N: 051 35 36

Rok výroby:  2005

Cena: 200 Eur bez DPH