Smart Pelvic

Mindray's Intelligent Pelvic Floor Solutions prináša dve metódy hodnotenia diagnózy poruchy panvového dna. Prvým je automatické vyhodnotenie predného kompartmentu a druhým je automatické vyhodnotenie Hiatus Levator.

Automatické vyhodnotenie predného kompartmentu

Po ultrazvukovom vyhodnotení strednej sagitálnej roviny je vytvorená 2D analýza predného kompartmentu. So štandardizovaným koordinačným systémom,
merania BSD, RVA, UTA, je možné vypočítať oveľa jednoduchšie a tri
krát rýchlejšie ako ručné merania. Užívateľsky priateľské indikátory sú tiež poskytované
na jasné porovnanie medzi anatomickými štruktúrami a ultrazvukovými obrazmi.

Automatické vyhodnotenie Hiatus Levator

Automatické vyhodnotenie Hiatus Levator poskytuje 3D analýzu so získaných objemových údajov. Automatické vyhľadanie Hiatus Levator môže byť dokončené v priebehu sekundy a meranie priemeru predozadnej, laterálnej, levátorovej oblasti a ďalších parametrov je možné získať päťkrát rýchlejšie ako ručné meranie.

Horeuvedené merania je možné vykonávať v kľudovom stave i pri Valsalvovom tlaku na porovnávaciu analýzu patologých prejavov porúch štruktúr panvového dna.

S efektívnym, štandardizovaným a užívateľsky priateľským, inteligentným riešením panvového dna môžu klinickí odborníci podporiť pacientov prostredníctvom vzdelávania v oblasti panvového zdravia, poskytovania komplexnej diagnostiky a liečby na zlepšenie ich kvality života.

 

Mindray Intelligent Pelvic Floor Solution

 

[hana-flv-player video="https://www.amirex.sk/wp-content/uploads/2019/01/Mindray-Intelligent-Pelvic-Floor-Solution.mp4" width="450" description="" player="5" autoload="true" autoplay="false" loop="false" autorewind="true" /]