MIKROSKOP B-382PHi-ALC

MIKROSKOP B-382PHi-ALC

  • Binokulár, fázový kontrast kondenzor, IOS PLAN objektívy 10×Ph, 20×Ph, 40×Ph, 100×Ph
  • Otočná hlavica o 360°, sklon 30°
  • Okuláry 10× / 20 mm
  • Nastavitelný rozostup okulárov (55-75mm), dioptrická korekcia
  • 5polohová revolverová hlavica pre 5 objektívov
  • Koaxiálne hrubé a jemné zaostrovanie oboch strán
  • Abbého kondenzor 1,25N.A.
  • Stôl na vzorky (160x140mm) posuv 78x54mm, v osi X posuv remeňom
  • X-LED3 osvetlenie s reguláciou
  • ALC (Automatické ovládanie osvetlenia): úroveň svetla je nastavená mikroskopom s cieľom udržať ho na rovnakej úrovni ako si zvolil užívateľ, bez ohľadu na zmeny clony, objektívu alebo priehladnosti vzorky