Lineárna sonda k UZV GE Logiq Alpha

Lineárna sonda so šírkou 7cm

Model:  2274905

Stredová frekvencia: 7,5 Mhz

Dátum výroby: jún 2006

Cena: 200 Eur bez DPH