Accuvix XG

 
   

 

Základná charakteristika prístroja Accuvix XG:
Repasovaný, konzolový, dopplerovský ultrazvukový prístroj, vyššej triedy v kompletnom softwerovom vybavení
Sondy: 4D Abdominálna, Vaginálna

Rok výroby: 2014

Cena: 5000 €