Mindray DP-3300

Základná charakteristika prístroja DP-3300:

Čierno-biely ultrazvukový skener (nedopplerovský), prenosný,  základnej triedy v kompletnom softvérovom vybavení

Typy sond:  abdominálna a vaginálna sonda

Rok výroby:  2007

Cena:  1 500,- Eur