SIUI CTS 7700

Základná charakteristika prístroja SIUI CTS 7700:

Čierno-biely, prenosný ultrazvukový prístroj, (nedopplerovský),  základnej triedy v kompletnom softvérovom vybavení

Typy sond: Abdominálna a vaginálna sonda

Rok výroby: 2006

Cena: 900,- Eur