Medison SA6000II

Základná charakteristika prístroja Medison SA6000II:

Konzolový, nedopplerovský ultrazvukový prístroj v kompletnom softvérovom vybavení

Sondy: Abdominálna a vaginálna

Rok výroby: 2005

Cena: 1 850,- Eur