Toshiba NEMIO XG SSa-580A

Základná charakteristika prístroja Toshiba XG SSa-580A:

Dopplerovský konzolový ultrazvukový skener v kompletnom softvérovom vybavení

Sonda: Abdominálna

Rok výroby: 2008

Cena: 4 600,- Eur