GE Logiq P6

Základná charakteristika prístroja GE Logiq P6:

Konzolový, dopplerovský ultrazvukový prístroj v kompletnom softvérovom vybavení

Sondy: Abdominálna a vaginálna

Rok výroby: 2010

Cena: 2 900,- Eur