Dýchacie vaky

  • flexo_bag_adulti
  • TecnoBag novorodenec

Flexo Bag pre dospelých

Ručný dýchací vak pre dospelých o objeme 1,8 litra. Môže byť doplnený špeciálnym poistným pretlakovým ventilom.

Flexo Bag pre deti

Ručný dýchací vak pre deti o objeme 0,8 litra. Môže byť doplnený špeciálnym poistným pretlakovým ventilom.

Flexo Bag pre dojčatá

Ručný dýchací vak pre kojencov o objeme 0,4 litra. Môže byť doplnený špeciálnym poistným pretlakovým ventilom.

Tecno Bag pre dospelých

Ručný vysoko profesionálny dvojplášťový dýchací vak pre dospelých o objeme 1,9 litra. Vnútorný plášť je samorozpínací a je vyrobený zo špeciálnej antistatickej gumy, ktorá je autoklávovateľná. Vonkajší plášť je ultrajemný. Vak je vybavený so spojkami pre PEEP ventil, intubačné kanyly, prívod kyslíka, kyslíkový rezervoár a masku.

Tecno Bag pre deti

Ručný vysoko profesionálny dvojplášťový dýchací vak pre deti o objeme 0,4 litra. Vnútorný plášť je samorozpínací a je vyrobený zo špeciálnej antistatickej gumy, ktorá je autoklávovateľná. Vonkajší plášť je ultrajemný. Vak je vybavený so spojkami pre PEEP ventil, intubačné kanyly, prívod kyslíka, kyslíkový rezervoár a masku.

Všetky spojky u Tecno Bag pre dospelých aj Tecno Bag pre deti spĺňajú nariadenia a normy EN 1281-1.