WED 160

Základná charakteristika prístroja WED 160:

Čierno-biely ultrazvukový skener (nedopplerovský), prenosný, základnej triedy v kompletnom softvérovom vybavení

Typy sond: Abdominálna a rektálna sonda

Rok výroby: 2014

Cena: 900,- Eur