Mindray Z5

 • mindray Z5
 • ok-0000016x
 • ok-0000040x
 • ok-0000052x
 • Sondy Z5

 

"OD ÚSPECHU PO ROZMACH"

Mindray Z5 je dopplerovský prenosný UZV prístroj strednej triedy. Výborná kvalita obrazu. Možnosť pripojenia špeciálnych sond, ako napr. biplanárna sonda (konvex/konvex), široká vysokofrekvenčná lineárna sonda, phased array sonda...

Klinické obrázky:

 • Umbilical cord around neck1
 • Kidney Power2
 • Hysteromyoma4
 • Hydronephrosis3
 • Hydrocele of testis5
 • Gall Bladder Stone6
 • Adult Liver12
 • Fetal Aortic Arch8
 • Early Pregnancey-GS&YS9
 • Carotid Color Doppler and PW11
 • Adult Liver12
 • mindray z5

- Pulzný, Spektrálny Doppler (PW), citlivý Farebný Doppler (CFM) a ultracitlivý smerový Power Doppler (PDI)

- triplexný mód a automatické pomeranie celého spektra Pulzného Dopplera
- 2 živé obrazy B/CFM (Dual live B/CFM mód)
- vysoké rozlíšenie obrazu znásobené možnosťou zmeny Frame Rate, THI a viacpočetným zobrazovaním jedného bodu viacerými kryštálmi (iBeam)
- vylepšenie obrazu rôznymi typmi digitálnych filtrácií (iClear, Grey Scale)
- automatická optimalizácia B obrazu a PW spektra (iTouch)

- široká ponuka multifrekvenčných sond
-6 frekvencií na každej sonde, z toho dve sú harmonické

- 2 konektory na pripojenie UZV sond
- 15“ LCD monitor, 320 GB HDD, hmotnosť 7,7 kg
- možnosť zabudovania výkonných akumulátorov

- možnosť výberu niekoľkých typov kalkulačných softvérov s následným výstupom do prehľadného reportu
- pacientsky informačný manažment systém