Mindray Z6 / Z60

 • Mindray Z6
 • ok-0000040+
 • ok-0000052+
 • Probes+

"POKROKOVÁ ZOBRAZOVACIA TECHNOLÓGIA"

Mindray Z6 je dopplerovský prenosný UZV prístroj strednej triedy. Výborná kvalita obrazu. Možnosť pripojenia špeciálnych sond, ako napr. biplanárna sonda (konvex/konvex), široká lineárna sonda, phased array sonda, volumetrická sonda...

 

 

Klinické obrázky:

 • Early Pregnancy-Color w
 • Fetal Heart Rate w
 • Kidney-Color w
 • Kidney-Power w
 • Liver-Color w
 • Ovary w
 • Pulmonary Regurgitation w
 • Renal Artery w
 • Testicle Artery w
 • Thyroid Mass w
 • Thyroid w
 • Thyroid-iScape w
 • triplets-2 w
 • w
 • Pulzný, Spektrálny Doppler (PW), citlivý Farebný Doppler (CFM) a ultracitlivý smerový Power Doppler (PDI), TDI, EKG
 • 3D/4D zobrazovanie
 • Elastografia
 • triplexný mód a automatické pomeranie celého spektra Pulzného Dopplera
 • 2 živé obrazy B/CFM (Dual live B/CFM mód)
 • vysoké rozlíšenie obrazu znásobené možnosťou zmeny Frame Rate, THI a viacpočetným zobrazovaním jedného bodu viacerými kryštálmi (iBeam)
 • vylepšenie obrazu rôznymi typmi digitálnych filtrácií (iClear, Grey Scale)
 • automatická optimalizácia B obrazu a PW spektra (iTouch)
 • iPage - ultrazvuková tomografia
 • iLive - 4D živé zobrazenie plodu
 • iNeedle - kontrastné zobrazenie ihly
 • široká ponuka multifrekvenčných sond
 • 6 frekvencií na každej sonde, z toho dve sú harmonické
 • 2 konektory na pripojenie UZV sond
 • 15“ LCD monitor, 320 GB HDD, hmotnosť 7,7 kg
 • možnosť zabudovania výkonných akumulátorov
 • možnosť výberu niekoľkých typov kalkulačných softvérov s následným výstupom do prehľadného reportu
 • pacientský informačný manažment systém
 • MedSight - prenášanie obrázkov z ultrazvukového zariadenia do mobilu pacienta

V porovnaní s modelom Z5 je rozšírený o tieto funkcie:
- panoramatické zobrazenie orgánov ( iScape)
- možnosť rozšírenia o CW Doppler, TDI (tkanivový Doppler) a anatomický M mód
- možnosť pripojenia špeciálnych sond, ako napr. biplanárna sonda (konvex/konvex), široká lineárna sonda, Phased array sonda...
- iPage, iLive, elastografia, iNeedle, TDI, ECG, 3D/4D zobrazovanie