Mindray Nuewa I9

 • Nuewa I9_
 • 无题会话2628
 • 无题会话2557
 • 无题会话2570

 • 无题会话2626
 • 无题会话2600

"TRIEDA HIGH-END PREMIUM"

ŠTRUKTÚRA ZÓNOVEJ INTELIGENCIE

Nuewa I9 s technológiou Zone Intelligence 2.0, poháňaná platformou ZST+ založenou na kanálových dátach, vatvára skutočne inteligentný mechanizmus na zabezpečenie a sprístupnenie novej úrovne inteligencie. Poskytuje komplexné riešenie, ktoré Vám účinne pomôžu s diagnostikou a štandardizáciou rôznych diagnostických výziev v oblasti zdravia žien.

Celý rad inteligentných riešení pre zdravie žien a detí poháňaný technológiou Zone Intelligence.

Nuewa I9 s technológiou Zone Intelligence 2.0 poskytuje inteligentné celkové riešenie skutočne výnimočnej zdravotnej starostlivosti pre ženy od obdobia pred tehotenstvom, počas tehotenstva, v období popôrodného zotavenia až po novorodeneckú starostlivosť.

Gynekológia / Efektívna kvantifikácia endometria

Smart V Trace - Inteligentná analýza receptivity endometria

Vďaka inteligentnému algoritmu je program Smart V Trace schopný efektívne detegovať anatomické štruktúry aj so slabými hranicami, ako je napríklad endometrium. Okrem toho sa poskytuje komplexné hodnotenie vaskulárnej stopy a intenzita prietoku krvi v cieľovej oblasti je považovaná za hodnotu poskytujúcu viac diagnostických infromácií o receptivite endometria a distribúcii prietoku krvi nádorom.

 

4D Hycosy (Hysterosalpingo Contrast Sonography) - Hodnotenie priechodnosti vajíčkovodu


Jednoduchý a dobre tolerovaný ultrazvukový postup používaný na hodnotenie priechodnosti vajíčkovodov, ako aj na detekciu abnormalít maternice a endometria. 

 

Smart FLC


Smart FLC automaticky detekuje počet folikulov a vypočítava objem každého z nich z 3D obrázka objemu vaječníkov, čím zaisťuje presné hodnotenie folikulov, nevyhnutné pre vyšetrenia IVF.

 

Pôrodníctvo / Presná analýza mozgu plodu

iLive s Hyaline - bezprecedentný realizmus a jasnosť

Napodobňovaním viacerých svetelných zdrojov s rôznou intenzitou pomáha systém iLive výrazne vylepšiť podrobné rozlíšenie aj anatomický realizmus povrchových aj vnútorných štruktúr. Vysokorýchlostné vykreslenie zväzku je založené na platforme ZST+

 

Smart Planes CNS


Exkluzívna priekopnícka technológia spoločnosti Mindray, ktorá umožňuje plne automatickú a presnú detekciu najvýznamnejších rovín a často používaných meraní fetálneho CNS, vedie k inteligentnej diagnostike, zlepšeniu priepustnosti a zníženiu závislosti používateľa. Smart Planes CNS poskytuje užívateľsky príjemný nástroj, ktorý výrazne zvyšuje efektivitu skenovania vďaka zvýšenej presnosti v spojení s automatizovanou prevádzkou. Jednoduchým kliknutím na 3D obrázok objemu mozgu plodu sa okamžite načítajú štandardné skenovacie roviny CNS (MSP, TCP, TTP a TVP) a celý rad súvisiacich anatomických meraní (BPD, HC, OFD, TCD, CM a LVW).

 

Smart ICV - Efektívne a presné vyhodnotenie intrakraniálneho objemu - inteligentné ICV


Pomocou mechanizmu hĺbkového učenia pre segmentáciu mozgu plodu uskutočňuje Smart ICV plne automatické meranie pre štúdium intrakraniálneho objemu plodu. Vďaka minimálnej manipulácii používateľa ponúka Smart ICV najinteligentnejšie a najefektívnejšie meranie ICV so zaručenou presnosťou.

 

Obdobie popôrodného zotavenia / Patentované riešenia Pelvic Floor

Smart Pelvic

Uvedomujúc si vzrastajúci význam ultrazvukovej diagnostiky porúch panvového dna, Smart Pelvic poskytuje nové riešenie, ktoré výrazne zjednoduší operačné postupy a minimalizuje čas vyšetrenia a štandardného vyhodnotenia panvového dna. Vďaka mimoriadne jednoduchej užívateľskej interakcii generuje štandardný súradnicový systém a automaticky poskytuje všetky súvisiace merania v priebehu niekoľkých sekúnd.

 

Novorodenectvo / Inteligentný merací nástroj

Smart Hip


Inovatívne automatické 2D meranie grafom
Najbežnejšie používanou metódou na hodnotenie bedrového kĺbu sú výsledky v súlade s jasnou klasifikáciou bedrového kĺbu. Detekcia kľúčových štruktúr je založená na algoritmoch hĺbokého učenia. Automatické meranie (α a β) a klasifikácia.
Jednoduché a efektívne:
Efektívnosť vyšetrenia je výrazne zvýšená jednoduchým jedným kliknutím.
Presné a spoľahlivé:
Systém pred výpočtom posúdi, či je sekcia štandardná alebo nie, a je tiež povolené manuálne nastavenie. 

 

 • Nuewa_I9_12
 • Nuewa_I9_18_svk
 • Nuewa_I9_19_svk
 • Nuewa_I9_20_svk
 • Nuewa_I9_21_svk
 • Nuewa_I9_22_svk
 • Nuewa_I9_23_svk
 • Nuewa_I9_24_svk
 • Nuewa_I9_25_svk
 • Nuewa_I9_26_svk
 • Nuewa_I9_27_svk
 • Nuewa_I9_35_svk
 • Nuewa_I9_28_svk
 • Nuewa_I9_29
 • Nuewa_I9_30_svk
 • Nuewa_I9_31_svk
 • Nuewa_I9_32_svk
 • Nuewa_I9_33_svk
 • Nuewa_I9_34_svk

Nová iConsola s technológiou Zone Intelligence poskytuje komplexné riešenie ultrazvukovej diagnostiky zabezpečené mimoriadne pohodlnou ergonómiou tohto konzolového prístroja. Vďaka digitálnym technológiám vám pomôže efektívnosťou a s istotou pri rôznych diagnostických výzvach v oblasti zdravia žien.

Cielenejšia diagnostika: 23,8 inch high definition monitor
15,6 inch Full-HD dotykový ovládací panel s intuitívnou interakciou, minimalistický dizajn, intuitívny 3D / 4D náhľad

 • Revolučná  ZSTplatforma a Full-stack inteligentné riešenie, Echo Boost, SSC, HD
 • Nové možnosti v klinickom výskume a diagnostike (V-FLOW - Živý vektorový tok krvi pre vizualizáciu komplexnej mikro hemodynamiky), iFUSION - Fúzne zobrazovanie s respiračnou kompenzáciou, STE - Shear wave elastografia  pre presnejšiu kvantifikáciu tuhosti tkaniva, UWN+Contrast - Mindray druhá generácia UWN CEUS )

Nová optimalizácia snímky - riešenie pre vyššiu diagnostickú spoľahlivosť (SSC- Vyváženie rýchlosti zvuku pre optimalizáciu špecifického UZV obrazu, HD-Scope - Optimalizácia kvality obrazu vnútri ROI v reálnom čase, Depth VR - Inovatívna technológia objemových prekladaní , živšia a realistickejšia 3D/4D vizualizácia jemných anatomických štruktúr, 3D iClear - 3D/4D potlačenie UZV šumu, vyššia kvalita obrazu s vyššou jemnosťou, zlepšený kontrast a ostrosť hrán, MagiClean pre 4D obrazy, iScape™ View (Real-time panoramic imaging)

 • Nové nástroje pre klinickú prax
 • Inteligentné získavanie údajov – (Smart Planes: exkluzívna technológia firmy Mindray pre vyšetrovanie CNS plodu)
 • Inteligentné detekcie a kalkulácie – (RIMT: RF-Data IMT merania, Smart FLC: Automatická detekcia a kalkulácia objemu folikulov, Smart OB: Automatické merania pôrodníckych biometrií, Smart NT: Automatická detekcia a meranie NT)
 • Nové užívateľské prostredie pre pohodlné skenovanie a zjednodušenie pracovných postupov,  MedSight pre odosielanie obrázkov do mobile pacientky, Voice Command (audio kontrola systému), DICOM Basic a Dicom/HL7 Worklist, Ohrievač gélu s nastavením teploty, Hybrid hard disk (120GB SSD & 1TB HDD), DVD-R/W, USB porty, zabudovaná WIFI
 • Focus free technológia - ostrý obraz v celom skenovanom poli
 • SSC (Sound Speed Compensation) - rýchlosť zvuku pri USG vyšetrení nastavená štandardne na 1540m/s je pre optimálne zobrazenie automaticky upravená podľa konkrétneho tkaniva človeka 1450 - 1650 m/s
 • HD-Scope - vylepšená charakteristika tkaniva v B-móde. Vylepšené priestorové a kontrastné rozlíšenie na základe rozdielov v tkanivách. Optimalizácia kvality obrazu vnútri ROI.
 • HR Flow, Echo Boost
 • Strain Elastografia a kontrastné zobrazenie
 • iVocal - ovládanie hlasom
 • RIMT - Rádiofrekvenčné meranie Intima Media
 • High Density a špeciálne HD lineárne sondy s ovládaním prístroja na sonde pre biopsiu

Rádiologický balíček:
High frame rate STE - Vysoké rozlíšenie 2D  Sound Touch Elastography v reálnom čase, STE alebo Endocavity STE by mali byť nakonfigurované súčasne 
STE - Sound Touch Elastografia, 2D shear wave elastografia v reálnom čase
STQ - Sound Touch Quantification, Point Shear Wave Elastografia 
Strain Elastography - Natural Touch Elastografia
Smart Breast - Auto protokol na skenovanie prsníkov a analýza BI-RADS
Smart Thyroid - Inteligentný protokol štítnej žľazy + analýza TI-RADS
Smart HRI - Inteligentný nástroj na stanovenie hepatálno-renálneho indexu na hodnotenie steatózy pečene

CPP - Percento farebných pixelov, výpočet percentuálneho podielu farebných pixelov v rámci definovanej oblasti záujmu
Kontrastné zobrazovanie - UWN+ Kontrastné zobrazovanie: Ultraširokopásmové nelineárne plus kontrastné zobrazovanie
Kontrastné zobrazovanie QA - UWN+ Softvér na analýzu kvantifikácie kontrastu. 
iNeedle - Vylepšenie vizualizácie pomocou ihly iNeedle