Toshiba NEMIO XG SSa-580A

Základná charakteristika prístroja Toshiba XG SSa-580A:

Dopplerovský, konzolový ultrazvukový skener v kompletnom softvérovom vybavení

Typy sond: Abdominálna sonda

Rok výroby: 2008

Cena: 4 000,- Eur