Mindray DC-3

Základné funkcie:

- iTouch - rýchla a automatická optimalizácia obrazu

- iStation - software pre správnu informáciu o pacientovi

- iBeam - funkcia priestorového skladania obrázkov pod určitým uhlom snímania

- iClear - vyhladenie a zjemnenie obrázku

- iZoom - automatické rozšírenie obrazu na celú obrazovku

- THI - tkanivové harmonické zobrazenie

- 15" TFT monitor s vysokým rozlíšením

- Color - PW - Power Doppler - 80 GB harddisku, CD-R/W, USB, DVD

Sondy: abdominálna a vaginálna sonda

Rok výroby: 2013

Cena: 4 400,- Eur